METIS GROUP » Twój doradca finansowy mówi » ETAP I: Wyznaczenie struktury i zakresu biznes planu.

ETAP I: Wyznaczenie struktury i zakresu biznes planu.

ETAP I: Wyznaczenie struktury i zakresu biznes planu, to wstęp do pracy nad biznes planem. Na tym etapie pracy analizujemy nieruchomość, oczekiwania i potrzeby Zleceniodawcy. Naszym celem jest przedstawienie możliwości w zakresie współpracy oraz metody ich realizacji.

  • Analiza potrzeb i oczekiwań Zleceniodawcy.
  • Analiza nieruchomości na której ma być prowadzona inwestycja pod kontem formalno-prawnym, biznesowym, technicznym i finansowym.
  • Analiza koncepcji architektonicznej (jeżeli inwestor posiada) i programu funkcjonalno-użytkowego.
  • Opracowanie i zaprezentowanie propozycji współpracy z uwzględnieniem wyznaczonych celów.
  • Analiza możliwości inwestycyjnych (finansowych i organizacyjnych) Zleceniodawcy.
  • Przygotowanie harmonogramu pracy nad biznes planem i zatwierdzenie go przez Zleceniodawcę.
  • Podpisanie umowy o dzieło oraz umowy o zachowaniu poufności w stosunku do wszystkich materiałów/informacji przekazywanych przez Zleceniodawcę.

Twój doradca finansowy- aktualności

Nowe biuro METIS GROUP ul. Polska
Nowe biuro METIS GROUP

Zapraszamy do nowego biura METIS GROUP sp. z o.o. na ul. Polska 15, 60- 595 Poznań. Nowe biuro, ale …

Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie
Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie

Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie, istnieje bardzo dużo metod wyceny przedsiębiorstw. Met…

Wycena metodą dochodową
Wycena metodą dochodową- Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) 

Wycena metodą dochodową- Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) – Metoda dochodowa …

Komu służy wycena wartości firmy i jaki jest jej cel?

Komu służy wycena wartości firmy i jaki jest jej cel? Wycena wartości służy różnym jednostką w zależ…

METIS GROUP sp. z o.o. Zewnętrzny Dyrektor Finansowy 1
Folder Zewnętrzny Dyrektor Finansowy METIS GROUP

Folder Zewnętrzny Dyrektor Finansowy METIS GROUP został przygotowany z myślą o klientach którzy chcą…

Wycena firm | METIS GROUP
Metody majątkowe wyceny przedsiębiorstw

Metody majątkowe wyceny przedsiębiorstw zakładają, że przedmiotem wyceny są poszczególne składniki m…

Jaki jest cel opracowania biznes planu?

Jaki jest cel opracowania biznes planu? Otóż, całkowicie naturalna jest czynność przygotowania się d…

Dlaczego warto zatrudnić Zewnętrznego Dyrektora Finansowego
Dlaczego warto zatrudnić Zewnętrznego Dyrektora Finansowego? 

Dlaczego warto zatrudnić Zewnętrznego Dyrektora Finansowego? -pytanie jest zaskakująco proste. Każdy…