Etap IV: Zaprojektowanie modelu biznesowego.

Etap IV: Zaprojektowanie modelu biznesowego odnosi się do sposobu prowadzenia działalności operacyjnej dzisiaj i w przyszłości. Dlaczego należy zaprojektować model biznesowy spółki lub inwestycji? Otóż po przeprowadzeniu analizy rynku i analizy konkurencji można dojść do wniosku, że rywale inaczej/lepiej prowadzą działalność od nas. Wtedy należy zmienić sposób prowadzonej działalności poprzez np.: zmienę organizacji pracy, wprowadzenie nowych systemów informatycznych, zatrudnienie dodatkowych pracowników, zmianę metody prowadzenia działań promocyjnych i inne działania. Biznes plan jest przygotowany z myślą o rozwoju inwestycji oraz firmy.

Najważniejsze działania wykonane w tym zakresie:

 • ZASOBY: Wyznaczenie zasobów w które należy zainwestować lub których zakup będzie źródłem przewagi konkurencyjnej.
 • PARTNERZY BIZNESOWI: Opisanie wszystkich grup partnerów biznesowych, którzy mają aktualnie lub mogą mieć udział w przyszłości w rozwoju konkurencyjności firmy.
 • DOSTAWCY: Wyznaczenie i opisanie dostawców i nawiązanie z nimi współpracy. Wyznaczenie jak dostawcy wpływają na jakość oferty i możliwości konkurowania.
 • DYSTRYBUCJA: Wymienienie i opisanie kanałów dystrybucyjnych, które aktualnie są stosowane i grupy docelowej klientów.
 • RELACJE Z KLIENTAMI: Opisanie aktualnego sposobu budowania relacji z klientami. Kierunków rozwoju relacji z aktualnymi i przyszłymi klientami.
 • WARTOŚĆ OFERTY: Wyznaczenie wartości oferty. Jest to warto ceniona przez klientów dzisiaj i perspektyw rozwoju firmy po realizacji inwestycji.
 • Opracowanie obszarów rozwoju modelu biznesowego oraz ich wpływu na poprawę konkurencyjności modelu biznesowego (atrakcyjności firmy).
 • Wyznaczenie działań realizujących kierunki rozwoju oraz ich budżetu.
 • Opracowanie harmonogramu realizacji celów i terminów kontrolnych.
 • Analiza źródeł kosztów i przychodów. Wyznaczenie celów w stosunku do tych dwóch obszarów.
 • Opisanie wszystkich kluczowych działań, które firma powinna rozwinąć lub udoskonalić.