METIS GROUP » Twój doradca finansowy mówi » ETAP VIII: Opracowanie analizy finansowej statycznej i dynamicznej.

ETAP VIII: Opracowanie analizy finansowej statycznej i dynamicznej.

ETAP VIII: Opracowanie analizy finansowej statycznej i dynamicznej oraz analizy wrażliwości inwestycji na zmiany najważniejszych pozycji kosztowych oraz przychodowych. W analizie finansowej najważniejsze jest realne przedstawienie przyszłości firmy/inwestycji pozostawiając emocje na boku, porzucając „hura optymizm” i podchodząc do projektu „na poważnie”. Przyjęcie błędnych założeń na tym etapie może doprowadzić do powstanie problemów w trakcie realizacji, a z czasem ich nawarstwianie. Dlatego też w trakcie opracowania analizy finansowej do biznes planu warto przeanalizować różne scenariusze (harmonogramy) realizacji projektu. Do tych scenariuszy warto przygotować odpowiednie analizy finansowe. Dopiero wtedy ocenić który jest najbardziej prawdopodobny.

 • Opisanie źródeł kosztów.
 • Zebranie ofert od conajmniej trzech firm stanowiących źródło kosztów.
 • Opracowanie analizy statycznej kosztów. Określenie kosztu jednostkowego i procentowego udziału każdej pozycji w całości kosztów.
 • Analiza możliwości negocjacyjnych i celów cenowych. (również wspieramy proces negocjacji).
 • Opisanie źródeł przychodów.
 • Opracowanie analizy statycznej przychodów na podstawie określonych w strategii marketingowej wartości cenowych.
 • Opracowanie analizy dynamicznej kosztów. (analiza dynamiczna uwzględnia czas w procesie inwestycyjnym).
 • Opracowanie analizy dynamicznej przychodów.
 • Wyznaczenie trzech scenariuszy wzrostu/zmiany efektywności sprzedaży.
 • Opracowanie analizy wrażliwości kosztów i przychodów. (najczęściej są to trzy scenariusze).
 • Przygotowanie realnej analizy finansowej realizacji inwestycji z określeniem odchyleń od określonych celów finansowych.
 • Rozliczenie Vat-u kosztów i przychodów.
 • Przygotowanie analizy wskaźnikowej inwestycji.
 • Opracowanie rachunku zysków i strat oraz bilansu.

Twój doradca finansowy- aktualności

Nowe biuro METIS GROUP ul. Polska
Nowe biuro METIS GROUP

Zapraszamy do nowego biura METIS GROUP sp. z o.o. na ul. Polska 15, 60- 595 Poznań. Nowe biuro, ale …

Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie
Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie

Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie, istnieje bardzo dużo metod wyceny przedsiębiorstw. Met…

Wycena metodą dochodową
Wycena metodą dochodową- Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) 

Wycena metodą dochodową- Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) – Metoda dochodowa …

Komu służy wycena wartości firmy i jaki jest jej cel?

Komu służy wycena wartości firmy i jaki jest jej cel? Wycena wartości służy różnym jednostką w zależ…

METIS GROUP sp. z o.o. Zewnętrzny Dyrektor Finansowy 1
Folder Zewnętrzny Dyrektor Finansowy METIS GROUP

Folder Zewnętrzny Dyrektor Finansowy METIS GROUP został przygotowany z myślą o klientach którzy chcą…