METIS GROUP » Twój doradca finansowy mówi » Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy to podstawowe opracowanie opisujące inwestycję pod kątek funkcji, wykorzystanej technologii budowy, założeń czasowych realizacji która następnie mają zostać uwzględnione w projekcie architektonicznym. Jest on przygotowany na podstawie analizy projektów konkurencyjnych i warunków opisanych w Decyzji o warunkach zabudowy.

Program funkcjonalno-użytkowy określa oczekiwania Zleceniodawcy na temat zadania budowlanego np.: struktura budynku, struktura mieszkań, wielkość mieszkań, elementy wykończenia budynku, wykorzystane materiały, przeznaczenia wykonywanych robót, wymagania techniczne, wymagania finansowe, materiałowe, funkcjonalne i architektoniczne itd. Niniejszy dokument stanowi podstawę ustalania planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych. Program funkcjonalny jest w pewnym stopniu wstępem do opracowania biznes planu.

Efektem pracy nad programem funkcjonalno-użytkowym jest:

  • Opis inwestycji jej parametrów technicznych, struktury budynku, przewidzianych powierzchni wspólnych.
  • Charakterystyka budynku w tym struktury klatek schodowych i ich wykończenie, struktury mieszkań, opis funkcjonalności mieszkań. Wyszczególnienie założeń organizacyjnych mieszkań i przykładowe rzuty przygotowane na podstawie analizy rynku najszybciej sprzedawanych mieszkań na rynku.
  • Opis techniczny budynku, wykorzystanych materiałów wykończeniowych i innych parametrów technicznych, które wpływają na koszt realizacji inwestycji.
  • Opis modelu biznesowego inwestycji, grupy docelowej klientów i tożsamości inwestycji oczekiwanej przez Zleceniodawcę. Niniejszy opis jest podstawą opracowania projektu architektonicznego.
  • Opis planu zagospodarowania terenu i przewidzianych na nim funkcji.

Aktualności i realizacje

Nowe biuro METIS GROUP ul. Polska
Nowe biuro METIS GROUP

Zapraszamy do nowego biura METIS GROUP sp. z o.o. na ul. Polska 15, 60- 595 Poznań. Nowe biuro, ale …

Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie
Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie

Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie, istnieje bardzo dużo metod wyceny przedsiębiorstw. Met…

Wycena metodą dochodową
Wycena metodą dochodową- Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) 

Wycena metodą dochodową- Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) – Metoda dochodowa …

Komu służy wycena wartości firmy i jaki jest jej cel?

Komu służy wycena wartości firmy i jaki jest jej cel? Wycena wartości służy różnym jednostką w zależ…

METIS GROUP sp. z o.o. Zewnętrzny Dyrektor Finansowy 1
Folder Zewnętrzny Dyrektor Finansowy METIS GROUP

Folder Zewnętrzny Dyrektor Finansowy METIS GROUP został przygotowany z myślą o klientach którzy chcą…

Wycena firm | METIS GROUP
Metody majątkowe wyceny przedsiębiorstw

Metody majątkowe wyceny przedsiębiorstw zakładają, że przedmiotem wyceny są poszczególne składniki m…

Jaki jest cel opracowania biznes planu?

Jaki jest cel opracowania biznes planu? Otóż, całkowicie naturalna jest czynność przygotowania się d…

Dlaczego warto zatrudnić Zewnętrznego Dyrektora Finansowego
Dlaczego warto zatrudnić Zewnętrznego Dyrektora Finansowego? 

Dlaczego warto zatrudnić Zewnętrznego Dyrektora Finansowego? -pytanie jest zaskakująco proste. Każdy…