METIS GROUP » Twój doradca kredytowy

Twój doradca kredytowy w procesie realizacji inwestycji budowlanych- METIS GROUP

Świadczymy specjalistyczne usługi w zakresie opracowania biznes planów inwestycji budowlanych i deweloperskich, doradztwie kredytowym i doradztwie inwestycyjnym. Od 2009 roku pracujemy w branży budowlanej i w tej dziedzinie jesteśmy specjalistami. W trakcie 14 lat prowadzenia działalności wykonaliśmy dla naszych klientów następujące usługi: opracowanie biznes planu, analiza opłacalności inwestycji, prognoza płynności finansowej spółki w kontekście realizowanej inwestycji.

Znakomita większość inwestorów realizujących projekty budynków mieszkaniowych wielorodzinnych, parków handlowych, budynków biurowych, rewitalizacji kamienic i innych korzysta z finansowania zewnętrznego. Aby pozyskać takie finansowanie na korzystnych warunkach potrzebny jest profesjonalny biznes plan. Wtedy pojawiamy się MY! Potrafimy przygotować biznes plan dla każdej inwestycji budowlanej. Specjalizujemy się w tym od 2009 roku. Jeżeli Inwestor powierzy nam również zadanie w zakresie pozyskania kredytu inwestycyjnego to z całą pewnością doprowadzimy do osiągnięcia wyznaczonego celu.

Nasza strategia:

  • Opracowanie profesjonalnych biznes planów które zwiększają skuteczność realizacji inwestycji budowlanej i prowadzą do uzyskania finansowania projektu.
  • Budowanie długoterminowej strategii finansowej spółki, a w konsekwencji zapewnienie finansowania kolejnych inwestycji budowlanych.

Cel przedsiębiorstwa:

Naszym celem jest świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego dla inwestorów na rynku budowlanym i deweloperskim, firm budowlanych i firm deweloperskich. Opracowujemy dla naszych klientów profesjonalne biznes plany inwestycji budowlanych. Biznes plan systematyzuje wszystkie prace wykonane w zakresie przygotowania inwestycji oraz wyznacza kierunek rozwoju w którym powinna podążać praca.

Korzyścią Inwestora/Zleceniodawcy jest realny obraz sytuacji finansowej w procesie realizacji inwestycji. Biznes plan weryfikuje również oczekiwania Inwestora na temat korzyści jakie może osiągnąć w efekcie realizacji inwestycji. Eliminujemy w naszej pracy emocjonalną ocenę projektu, sentymentalną i życzeniową. Zimna ocena najgorszego scenariusza pozwala na osiągnięcie wyznaczonego celu inwestycji.

TWÓJ DORADCA KREDTOWY!

Nasz zespół, czyli Twój doradca kredytowy

Marek Krzymiński doradca finansowy 1

Marek Krzymiński / Prezes Zarządu

W 2009 roku założył firmę METIS GROUP jako jednoosobową działalność gospodarczą. Od tego momentu specjalizuje się w finansach przedsiębiorstw. Przygotował dla firm deweloperskich, budowlanych i inwestorów indywidualnych ponad 100 biznes planów. Zrealizował z sukcesem własną inwestycję deweloperską. Jak sam mówi najszybciej zdobywa się doświadczenie wtedy gdy inwestuje się własne pieniądze. Pozyskał dla swoich klientów finansowania w formie kredytów inwestycyjnych i obrotowych zapewniając tym samym płynności inwestycji.

Wykształcenie:

Kontakt:

  • Tel: +48-501-556-786
  • @: mkrzyminski@metisgroup.pl
  • Linkedin>>

Nasz obszar specjalizacji, czyli opracowanie biznes planów i doradztwo kredytowe