Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Rąbień to kolejny projekt deweloperski dla którego opracowaliśmy biznes plan. Jego celem w postrzeganiu inwestora było:

  • Analiza rynku i konkurencji lokalnej.
  • Opracowanie strategii cenowej/rynkowej.
  • Ocena opłacalności inwestycji.
  • Usystematyzowanie pracy w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji.
  • Zaprezentowanie inwestycji przed bankiem.
  • Pozyskanie finansowania w formie kredytu inwestycyjnego.

Biznes plan to dokument bardzo ważny dokument służący poprawie efektywności realizacji inwestycji deweloperskiej. Z naszego doświadczenia wynika, że na jego przygotowaniu nie można oszczędzać. Dlaczego? Ponieważ pobłażliwe podejście do niego może powodować wzrost kosztów realizacji projektu. Wielu inwestorów z którymi współpracowaliśmy doszło do tego wniosku na swoim doświadczeniu. Co jest bardzo istotne to jako firma – METIS GROUP samodzielnie realizujemy inwestycje deweloperskie- mieszkaniowe. Doświadczenie w tym zakresie pomaga w racjonalnym doradztwie Inwestorowi. Posiadamy również doświadczenie w budownictwie. To również jest nasz znaczący atut.

W trakcie opracowania biznes planu racjonalnie prowadzimy procesem przygotowania inwestycji budowlanej deweloperskiej. Wspólnie z inwestorem przechodzimy przez każdy etap pracy. Omawiamy z nim wnioski z analizy, aby poznał nasze podejście do projektu oraz ewentualne wątpliwości, które mogą pojawić się po stronie analityka bankowego.