METIS GROUP » Twój doradca finansowy mówi » ETAP III: Analiza środowiska konkurencyjnego

ETAP III: Analiza środowiska konkurencyjnego

ETAP III: Analiza środowiska konkurencyjnego to część biznes planu której celem jest przeanalizowanie konkurencji w kontekście ich działalności na rynku. W tym zakresie można poddać analizie takie elementy jak ilość realizowanych projektów, cena sprzedaży mieszkań, zróżnicowanie mieszkań, stosowane metody promocji oferty, jakość wykonania budynku i inne. Wszystkie wnioski wyciągnięte z analizy konkurencji powinny zostać wykorzystane do opracowania metody budowania konkurencyjności spółki lub inwestycji.

Do najważniejszych elementów pracy w tym zakresie należą:

  • Przeanalizowanie czynników tworzących konkurencyjność oferty z punktu widzenia klienta.
  • Omówienie ze Zleceniodawcą konkurencyjności konkurencji i propozycji stworzenia przewagi konkurencyjnej dla inwestycji.
  • Zaprezentowanie działań, które doprowadzą do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.
  • Opracowanie harmonogramu budowania/rozwoju konkurencyjności firmy.
  • Wyznaczenie budżetu (kosztu) realizacji konkurencyjności. Należy w tym miejscu przeanalizować jak wydatki na rozwój konkurencyjności wpłyną na wydatki zysk, marże, cenę sprzedaży mieszkań i inne aspekty finansowe.
  • Opracowanie prognoz finansowych- efektów ekonomicznych realizacji przewagi konkurencyjnej na podstawie wcześniej zaprezentowanych rekomendacji.

Twój doradca finansowy- aktualności

Nowe biuro METIS GROUP ul. Polska
Nowe biuro METIS GROUP

Zapraszamy do nowego biura METIS GROUP sp. z o.o. na ul. Polska 15, 60- 595 Poznań. Nowe biuro, ale …

Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie
Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie

Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie, istnieje bardzo dużo metod wyceny przedsiębiorstw. Met…

Wycena metodą dochodową
Wycena metodą dochodową- Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) 

Wycena metodą dochodową- Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) – Metoda dochodowa …

Komu służy wycena wartości firmy i jaki jest jej cel?

Komu służy wycena wartości firmy i jaki jest jej cel? Wycena wartości służy różnym jednostką w zależ…

METIS GROUP sp. z o.o. Zewnętrzny Dyrektor Finansowy 1
Folder Zewnętrzny Dyrektor Finansowy METIS GROUP

Folder Zewnętrzny Dyrektor Finansowy METIS GROUP został przygotowany z myślą o klientach którzy chcą…