METIS GROUP » Twój doradca finansowy mówi » ETAP II: Analiza strategiczna rynku i konkurencji

ETAP II: Analiza strategiczna rynku i konkurencji

ETAP II: Analiza strategiczna rynku i konkurencji to etap którego celem jest ocena rynku w kontekście szans i zagrożeń dla prowadzonej przez przedsiębiorstwo działalności biznesowej. Nie możliwości aby wyznaczyć realne cele strategiczne, plan prowadzenia inwestycji czy też koszty przez przeprowadzenia analizy w tym zakresie. Chociażby analiza kosztu dostawy usług ma duże znaczenie dla jakości biznes planu.

Najważniejsze etapy pracy w trakcie przeprowadzenia analizy strategicznej to:

  • Analiza uwarunkowań mikroekonomicznych (bariery wejścia na rynek, konkurencji, wpływu klientów na firmę, udziału dostawców w tworzenie konkurencyjności oferty i negatywnego wpływu ofert substytucyjnych- 40 czynników analizy)
  • Analiza uwarunkowań makroekonomicznych (politycznych, ekonomicznych, społecznych i technologicznych- 24 czynniki analizy).
  • Analiza konkurencyjności firm funkcjonujących na rynku (konkurencyjność marketingowa i biznesowa- 16 czynników).
  • Podsumowanie wniosków z analizy strategicznej. Opracowanie opisu rekomendacji strategicznych i wniosków, które następnie muszą zostać wykorzystane na etapie przygotowania konkurencyjności inwestycji i prognoz finansowych.

Twój doradca finansowy- aktualności

Nowe biuro METIS GROUP ul. Polska
Nowe biuro METIS GROUP

Zapraszamy do nowego biura METIS GROUP sp. z o.o. na ul. Polska 15, 60- 595 Poznań. Nowe biuro, ale …

Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie
Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie

Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie, istnieje bardzo dużo metod wyceny przedsiębiorstw. Met…

Wycena metodą dochodową
Wycena metodą dochodową- Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) 

Wycena metodą dochodową- Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) – Metoda dochodowa …

Komu służy wycena wartości firmy i jaki jest jej cel?

Komu służy wycena wartości firmy i jaki jest jej cel? Wycena wartości służy różnym jednostką w zależ…

METIS GROUP sp. z o.o. Zewnętrzny Dyrektor Finansowy 1
Folder Zewnętrzny Dyrektor Finansowy METIS GROUP

Folder Zewnętrzny Dyrektor Finansowy METIS GROUP został przygotowany z myślą o klientach którzy chcą…

Wycena firm | METIS GROUP
Metody majątkowe wyceny przedsiębiorstw

Metody majątkowe wyceny przedsiębiorstw zakładają, że przedmiotem wyceny są poszczególne składniki m…

Jaki jest cel opracowania biznes planu?

Jaki jest cel opracowania biznes planu? Otóż, całkowicie naturalna jest czynność przygotowania się d…

Dlaczego warto zatrudnić Zewnętrznego Dyrektora Finansowego
Dlaczego warto zatrudnić Zewnętrznego Dyrektora Finansowego? 

Dlaczego warto zatrudnić Zewnętrznego Dyrektora Finansowego? -pytanie jest zaskakująco proste. Każdy…