METIS GROUP » Twój doradca finansowy mówi » ETAP V: Prognoza SWOT

ETAP V: Prognoza SWOT

ETAP V: Prognoza SWOT, czyli potocznie nazywana analiza SWOT, która odnosi się do wyznaczenia szans i zagrożeń aktualnie występujących na rynku (w środowisku konkurencyjnym). Prognoza w analizie SWOT odnosi się do wyznaczenia szans i zagrożeń które aktualnie istnieją na rynku, ale także te które mogą powstać w przyszłości. Kwintesencją pracy na modelu SWOT jest chęć przewidzenia tego co może spotkać spółkę/inwestycję w przyszłości. Na podstawie tej prognozy możemy oszacować stopień ryzyka inwestycyjnego. Prognoza w tym zakresie wpisuje się w powiedzenie: „gdy się chmurzy weź ze sobą na spacer parasol”. Podobnie jest na rynku. Gdy wzrasta konkurencja, marże spadają to należy się przygotować do przyszłości odpowiednio modelując biznes. Ta część pracy jest bardzo istotna w trakcie opracowania biznes planu.

Do najważniejszych elementów pracy w tej części biznes planu to:

  • Analiza modelu SWOT- silne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia.  Ocena ich przez pryzmat dziewięciu obszarów tworzących model biznesowy firmy.
  • Określenie szans na rynku w formie realnych sytuacji wynikających z analizy strategicznej oraz sposobu ich wykorzystania w trakcie realizacji inwestycji.
  • Analiza szans na rynku, która są jedynie hipotetyczną sytuacją, a ich wykorzystanie stanowi potencjał inwestycyjny.
  • Określenie realnych zagrożeń na rynku z którymi będzie trzeba się zmierzyć w trakcie realizacji inwestycji oraz sposób im przeciwdziałaniu. Określenie procedur alarmowych/analizy ryzyka.
  • Analiza silnych stron przedsiębiorstwa i inwestycji oraz najważniejszych obszarów rozwoju, które powinny zostać osiągnięte w trakcie realizacji projektu.
  • Analiza słabych stron przedsiębiorstwa i inwestycji na etapie przygotowania oraz metody ich usunięcia w trakcie procesu budowania przewagi konkurencyjnej.

Twój doradca finansowy- aktualności

Nowe biuro METIS GROUP ul. Polska
Nowe biuro METIS GROUP

Zapraszamy do nowego biura METIS GROUP sp. z o.o. na ul. Polska 15, 60- 595 Poznań. Nowe biuro, ale …

Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie
Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie

Metody wyceny przedsiębiorstwa- wprowadzenie, istnieje bardzo dużo metod wyceny przedsiębiorstw. Met…

Wycena metodą dochodową
Wycena metodą dochodową- Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) 

Wycena metodą dochodową- Zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) – Metoda dochodowa …

Komu służy wycena wartości firmy i jaki jest jej cel?

Komu służy wycena wartości firmy i jaki jest jej cel? Wycena wartości służy różnym jednostką w zależ…

METIS GROUP sp. z o.o. Zewnętrzny Dyrektor Finansowy 1
Folder Zewnętrzny Dyrektor Finansowy METIS GROUP

Folder Zewnętrzny Dyrektor Finansowy METIS GROUP został przygotowany z myślą o klientach którzy chcą…