W 2015 roku przygotowaliśmy biznes plan inwestycji budowlanej polegającej na realizacji domu studenckiego. Inwestycja jest zaplanowana w Poznaniu z uwagi na duży potencjał miasta, aby stać się centrum akademickim o znaczeniu ogólnopolskim. Nieruchomość jest położona w bliskiej odległości od kampusu akademickiego Morasko należącego do Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ważnym elementem projektu jest jego wykonanie. Inwestor zakłada realizację inwestycji z gotowych modułów kontenerowych. Korzyścią jest szybka realizacji i wysokiej klasy standaryzacja jednostek mieszkalnych jak to ma miejsce w krajach zachodnioeuropejskich takich jak Francja, Niemcy czy też Wielka Brytania.  Biuro projektów Przedsiębiorstwo ARI sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (www.ari.com.pl) przeprowadziło szczegółową analizę europejskiego rynku domów studenckich i na jej podstawie zaprojektowali dom studencki w Poznaniu. Zleceniodawcy zależało na prostej architekturze i dużej funkcjonalności. Nadrzędnym celem inwestycji było maksymalizowanie zysków. Nasza usługa konsultingowa dostarczyła zleceniodawcy kompleksową informację na temat szans i zagrożeń wynikających z realizacji projektu. W trakcie przygotowania opracowaliśmy kompleksowy model biznesowy, który może zostać przełożony na inne projekty domów studenckich. Aktualnie trwają prace nad wyborem terenu pod realizację kompleksu akademickiego.

Zapraszamy do współpracy polecamy Przedsiębiorstwo ARI sp. z o.o. (www.ari.com.pl).

Zapoznaj się z naszą ofertą opracowania biznes planu dla inwestycji deweloperskiej: biznes plany i studium wykonalności

Inwestycja w akademik-biznes plan