Biznes Plan Park Handlowy Wisła

METIS GROUP » Biznes plan » budynek handlowo usługowy » Biznes Plan Park Handlowy Wisła

Biznes Plan Park Handlowy Wisła

Biznes plan park handlowy Wisła to projekt stworzony dla powstającego obiektu komercyjnego zlokalizowanego w Wiśle, w województwie śląskim. Inwestorem realizującym tą inwestycję jest firma Vertano, uznany deweloper, posiadający wieloletnie doświadczenie w tworzeniu nowoczesnych powierzchni handlowych. Po ukończeniu, obiekt będzie oferować powierzchnię przeznaczoną w całości pod wynajem. Na etapie prac nad projektem większość tej powierzchni była już zarezerwowana, zaś największym najemcą był niemiecki dyskont spożywczy Lidl.

Biznes Plan został zlecony przez inwestora w celu posiadania wszechstronnego opracowania, które będzie mogło stanowić na dalszym etapie podstawę do wnioskowania o pozyskanie kredytu inwestycyjnego.

Biznes Plan dla projektu „Park Handlowy – Wisła” został przygotowany w oparciu o kompleksową analizę dokumentacji dostarczonej przez inwestora. Wisła jest miastem niewielkim, ale bardzo popularnym turystycznie. Ten właśnie aspekt – ilości turystów przybywających tam spędzić swój czas wolny – został gruntownie przebadany, a następnie wzięty pod uwagę w analizie finansowej będącej częścią biznes planu.

Biznes Plan Park Handlowy Wisła – opis zadania

W ramach prac nad omawianym Biznes Planem wykonaliśmy szereg działań, których celem było uzyskanie ostatecznie rzetelnego dokumentu, który w bardzo kompleksowy sposób porusza wszelkie kwestie mające wpływ na powodzenie realizacji całej inwestycji. Działania te objęły m.in:

  • Analizę formalną inwestycji czyli dokumentów jak: decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie (w zależności od etapu przygotowania inwestycji). Ponadto warunki/umowy przyłączeniowe od gestorów sieci, akt notarialny zakupu, list intencyjny najmu/umowę najmu i inne dokumenty.
  • Analizę budowlaną czyli analizę dokumentacji budowlanej złożonej do pozwolenia na budowę, oględziny stanu technicznego inwestycji. Ponadto harmonogram nakładów jakie należy ponieść, aby budynek utrzymał swoją wartość i inne działania mające na celu ocenę ryzyka budowlanego.
  • Analizę strategiczna czy analizę rynku najmu, konkurencji na rynku, preferencji klientów, zmiany rynku. Ponadto wykonano prognozę na temat rozwoju rynku i innych czynników które mogą być źródłem wartościowych danych uwierzytelniających wnioski końcowe.
  • Analizę finansową czyli ocenę aktualnej sytuacji finansowej, symulację ewentualnych zmian w sytuacji finansowej pod wpływem nieoczekiwanych sytuacji. Ponadto analizę wrażliwości inwestycji i inne analizy prezentujące prognozowaną przyszłość projektu.

Biznes Plan Park Handlowy Wisła – inne realizacje

Biznes plan budynek Biedronka
Biznes plan budynek Biedronka

Biznes plan budynek Biedronka Pyzdry to inwestycja przygotowana dla Inwestora specjalizującego się w…

Biznes plan obiekt handlowy Rzgów
Biznes plan obiekt handlowy Rzgów

Biznes plan obiekt handlowy Rzgów to nazwa projektu doradczego którego celem było opracowanie komple…

Biznes plan Biedronka Godziesze
Biznes plan Biedronka Godziesze

Biznes plan Biedronka Godziesze to łatwy projekt przygotowany dla stałego klienta realizującego inwe…

Biznes plan Biedronka i park handlowy
Biznes plan Biedronka i park handlowy

Biznes plan Biedronka i park handlowy Rokietnica został opracowany dla inwestora posiadającego kilku…

Biznes plan Park handlowy Kalisz
Biznes plan Park handlowy Kalisz

Biznes plan Park handlowy Kalisz to projekt przygotowany dla prywatnego inwestora planującego realiz…

Biznes plan park handlowy Niemcy
Biznes plan park handlowy Niemcy

Biznes plan park handlowy Niemcy

Biznes plan galeria handlowa Ziemowit
Biznes plan galeria handlowa Ziemowit

Biznes plan galeria handlowa Ziemowit to kolejny projekt przygotowany w kategorii budynków handlowo-…

Biznes plan budynek handlowy Wojska Polskiego
Biznes plan budynek handlowy Wojska Polskiego

Biznes plan budynek handlowy przy ulicy Wojska Polskiego w Łodzi to kolejny projekt który zrealizowa…

Biznes plan park handlowy Strzelce Krajeńskie

Biznes plan park handlowy Strzelce Krajeńskie to kolejny projekt prowadzony przez naszą spółkę. Uzup…