Biznes plan pasaż handlowy

METIS GROUP » Biznes plan » budynek handlowo usługowy » Biznes plan pasaż handlowy

Biznes plan pasaż handlowy

Biznes plan Pasaż handlowy to kolejny projekt dla którego opracowaliśmy biznes plan- prezentację inwestycyjną. Celem współpracy było przygotowanie projektu inwestycyjnego pod względem biznesowym i finansowym. W trakcie pracy podobnie jak podczas opracowania biznes planu naszym zadaniem jest wyznaczenie i przeanalizowanie najważniejszych ryzyk biznesowych. Jak wiadomo ryzykiem można zarządzać. Celem biznes planu jest w dużym stopniu opracowanie metod zarządzania ryzykami inwestycyjnymi. Bank finansujący projekt patrzy na każdą inwestycję przez pryzmat ryzyka. Inwestycje budowlane mają to do siebie, że ryzyko inwestycyjne jest utożsamiane z wartością kredytu. Wysoka wartość kredytu oznacza dla banku wysokie ryzyko. Chociaż może w tym stwierdzeniu być mało logiki to należy się z takim podejściem liczyć. Dlatego tak ważny jest biznes plan. Biznes plan który rozwieje wątpliwości w kontekście możliwości realizacji z sukcesem projektu.

Biznes plan pasaż handlowy – zakres pracy

Biznes plan Pasaż handlowy to typ inwestycji w których posiadamy bardzo szerokie doświadczenie. Opracowanie biznes planu dla inwestycji budowlanej takiej jak- park handlowy, obiektu handlowo-usługowego typu Biedronka, osiedle mieszkaniowe z powierzchnią handlowo-usługową w parterze lub innej hybrydy łączące powierzchnię mieszkalną z handlowo-usługową stanowi nasz obszar specjalizacji. Potrafimy również przygotować komplet dokumentów kredytowych, aby pozyskać kredyt inwestycyjny na dogodnych warunkach cenowych. Poniżej prezentujemy najważniejsze zadania:

  • Analiza formalno-prawna inwestycji.
  • Analiza dokumentacji technicznej.
  • Analiza finansowa projektu,
  • Analiza opłacalności projektu,
  • Prognoza finansowa rachunku zysków i strat oraz bilansu.
  • Analiza innych aspektów inwestycyjnych

Biznes plan pasaż handlowy- inne realizacje

Biznes plan budynek Biedronka
Biznes plan budynek Biedronka

Biznes plan budynek Biedronka Pyzdry to inwestycja przygotowana dla Inwestora specjalizującego się w…

Biznes plan obiekt handlowy Rzgów
Biznes plan obiekt handlowy Rzgów

Biznes plan obiekt handlowy Rzgów to nazwa projektu doradczego którego celem było opracowanie komple…

Biznes plan Biedronka Godziesze
Biznes plan Biedronka Godziesze

Biznes plan Biedronka Godziesze to łatwy projekt przygotowany dla stałego klienta realizującego inwe…

Biznes plan Biedronka i park handlowy
Biznes plan Biedronka i park handlowy

Biznes plan Biedronka i park handlowy Rokietnica został opracowany dla inwestora posiadającego kilku…

Biznes plan Park handlowy Kalisz
Biznes plan Park handlowy Kalisz

Biznes plan Park handlowy Kalisz to projekt przygotowany dla prywatnego inwestora planującego realiz…

Biznes plan park handlowy Niemcy
Biznes plan park handlowy Niemcy

Biznes plan park handlowy Niemcy

Biznes plan galeria handlowa Ziemowit
Biznes plan galeria handlowa Ziemowit

Biznes plan galeria handlowa Ziemowit to kolejny projekt przygotowany w kategorii budynków handlowo-…

Biznes plan budynek handlowy Wojska Polskiego
Biznes plan budynek handlowy Wojska Polskiego

Biznes plan budynek handlowy przy ulicy Wojska Polskiego w Łodzi to kolejny projekt który zrealizowa…