Biznes Plan dla domu spokojnej starości

Biznes Plan – opis projektu

Biznes plan dla domu spokojnej starości został zrealizowane na przełomie czerwca i lipca. Jest to ważny projekt doradczy ponieważ zakładał kompleksowe przygotowanie inwestycji pod względem biznesowymi i marketingowym. Projekt został przygotowany dla klienta polskiego ale znajduje się na terenie Niemiec. Biznes plan został przygotowany w języku polskim i angielskim.

Elementy naszej pracy – biznes plan, analiza finansowa i materiały promocyjne

Praca METIS GROUP w ramach przygotowanego projektu polegała na opracowaniu teasera inwestycji, kompleksowego biznes planu, analizy finansowej i materiałów promocyjnych. Jest to kolejne zlecenie w którym Inwestor zdecydował się na powiększenie zakresu świadczonych usług doradczych w zakresie usługi. Biznes plan dla domu spokojnej starości został powiększony o część wizerunkową dokumentacji. Opracowana oferta i materiały promocyjne mogą zostać wykorzystane na etapie pozyskiwania pensjonariuszy.

Program funkcjonalno-użytkowy inwestycji

Inwestycja składa się z dwóch części funkcjonalnych: domu spokojnej starości i części usługowej (medycznej). Podstawowa działalność biznesowa jest prowadzona w domu spokojnej starości. Aktualnie na każdym rynku firmy rywalizują wykorzystując strategię zróżnicowania oferty. Podobnie jest na rynku usług medycznych. Jednostki wyróżniają się zakresem programowym oferty, specjalizacją na leczenie określonej grupy chorób lub tworzą więź społeczną w formie wspólnoty np. katolickiej. Istnieje wiele metod wyróżnienia oferty. Zawsze powinna być ona dostosowana do grupy docelowej klientów.

W przypadku niniejszej inwestycji wydzielono część powierzchni budynku pod działalność usługową. Biznes plan dla domu spokojnej starości zakładał realizację powierzchni która zapewnia potrzebne wsparcie medyczne dla mieszkańców jednostki. Jest to metoda wyróżnienia oferty, zwiększenia źródeł przychodów i poprawienia elastyczności finansowej inwestycji. Patrząc globalnie celem jest poprawienie jakości obsługi pensjonariuszy poprzez współpracę z lekarzami i personelem medycznym na zasadzie kontraktu. W trakcie naszej pracy zawsze dążymy do jak najlepszego dostosowania modelu biznesowego inwestycji. Ostatecznie Inwestor ocenia jakość i skuteczność naszej pracy.

Czym się zajmujemy?

Najszerszą usługę świadczymy w zakresie przygotowania biznes planu dla inwestycji mieszkaniowych. Składa się ona z następujących elementów:

  • Programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji (we współpracy z biurem projektów).
  • Biznes plan i analiza finansowa.
  • Materiały marketingowe (w tym foldery, banery, strona internetowa, portale społecznościowe i inne).
  • Prospekt informacyjny.
  • Umowa rezerwacyjna i deweloperska.
  • Strategia marketingowa inwestycji.

Podstawą do rozpoczęcia współpracy jest biznes plan inwestycji. Pozostałe usługi są uzupełnieniem podstawowej oferty. Im szerszy zakres usługi tym większe korzyści dla zleceniodawcy.