Biznes plan inwestycji mieszkaniowej Brwinów to kolejny projekt doradczy przygotowany dla firmy deweloperskiej. Tym razem nawiązaliśmy współpracę z Warszawską firmą deweloperską które realizuje projekty we wschodniej części Polski. W trakcie przygotowania biznes planu inwestycja była już w realizacji.

Naszym celem było przygotowanie nowego biznes planu potrzebnego do refinansowania aktualnego kredytu.

Biznes plan był również potrzebny, aby ustrukturyzować proces prowadzenia inwestycji, wprowadzić przejrzyste procedury administracyjne, budżetować kolejne cele realizacji inwestycji i wyznaczyć ryzyka inwestycyjne z którymi wiąże się dalszy proces inwestycyjny. Na podstawie wyszczególnionych sytuacji reprezentujących ryzyko inwestycyjne przygotowano proces logiczny zapobiegania następstwom zagrożeń.

Biznes plan inwestycji deweloperskiej jest kompleksowy dokument łączący w sobie:

  • Aspekty formalno-prawne procesu realizacji inwestycji oraz ewentualne ryzyka związane z nimi.
  • Czynniki rynkowe związane z konkurencją na rynku, siłą firm na rynku, wielkością podaży, klientami, potrzebami i oczekiwaniami klientów, metodami pozyskania klientów przez konkurencję i wieloma innymi zmiennymi które są analizowane na etapie pozyskania finansowania.
  • Obszar organizacyjny realizacji inwestycji którego celem jest sformalizowanie odpowiedzialności i obowiązków pracowników firmy, a także metody powiązania relacji między pracownikami a jednostkami zewnętrznymi uczestniczącymi w procesie realizacji projektu (np. biuro projektowe, generalny wykonawca, project monitor, inspektorzy nadzoru, agencja marketingowa itd.).
  • Obszar strategiczny

Analiza ryzyka inwestycyjnego projektu deweloperskiego wykorzystując break-even point dla Kapitałodawcy i Inwestora.

Biznes plan inwestycji mieszkaniowej Brwinów to bardzo dobry przykład inwestycji w której Właściciel projekt przez cały proces realizacji inwestycji dąży do zmniejszenia kosztów, a tym samym zwiększenia zysk. Efektywność finansowa projektu to bardzo ważny element weryfikujący racjonalność prowadzenia inwestycji przez banki. Instytucje finansowe interpretują marżę zysku jako korzyść inwestora. Wartość marży może być interpretowana również przez pryzmat wartości break-even point, czyli przychodu jednostkowego z metra kwadratowego powierzchni użytkowej potrzebnego do pokrycia kosztów jednostkowych. Break-even point jest interpretowany w stosunku do kosztów całkowitych, wartości kredytu bankowego i wartości kapitału własnego Inwestora.

Analiza jest przygotowana z wykorzystaniem różnych scenariuszy sprzedaży np. zakładamy, że inwestor sprzeda 50% miejsc parkingowych i 100% powierzchni usługowej, a wtedy jaka jest wartość break-even point dla powierzchni użytkowej mieszkań. Warto również ocenić jaki procent stanowi wyznaczona wartość ceny jednostkowej sprzedaży metra kwadratowego powierzchni użytkowej w stosunku do wyznaczonej przez Inwestora ceny sprzedaży. Im mniejszy procent tym większe bezpieczeństwo realizacji inwestycji.