Biznes plan park handlowy Łódź

Biznes plan park handlowy Łódź
METIS GROUP » 2018 » 05

Biznes plan park handlowy Łódź

Biznes plan park handlowy Łódź to kolejny projekt przygotowany do wiodącej firmy deweloperskiej komercyjnej na polskim rynku. Celem biznes planu było usystematyzowanie wszystkich założeń biznesowych oraz przygotowanie pełnej dokumentacji do pozyskania kredytu inwestycyjnego. Celem naszej pracy była pełna obsługa w tym zakresie.

Jaka jest specyfika biznes planu dla projektu handlowo-usługowego?

Posiadamy już dość duże doświadczenie w zakresie przygotowania projektów typu: Biznes plan park handlowy Łódź. W biznes planie należy bardzo dużą uwagę poświęcić kosztom realizacji procesu budowlanego parku handlowego ponieważ wynika on w pewnym stopniu z warunków umów najmu. Jak wiadomo część lokali jest skomercjalizowanych przed napisaniem biznes planu, a część po jego przygotowaniu. Dlatego też waro uwzględnić w rozliczeniach ewentualne koszty operacyjne ponoszone lub nie ponoszone przez najemców. Najbezpieczniej jest przygotować biznes plan po zakończeniu procesu komercjalizacji, ale jak wskazuje praktyka w tym zakresie jest to nie możliwe. Dlaczego? Ponieważ każdej firmie zależy na czasie.

Kolejnym punktem wskazującym na specyfikę zabudowy handlowo-usługowej jest długoterminowość projektu. Zabudowę mieszkaniową realizuje się w ciągu kilku do kilkunastu miesięcy do osiągnięcia zysku. Projekt handlowy „amortyzowany” jest przez najczęściej 10 lat lub więcej. Każda minimalna zmiana w budżecie kosztów oraz prognozowanych przychodów może wpłynąć negatywnie na wynik finansowy- zysk. Warto w tym momencie wspomnieć, że zmiany budżetowe mają swoje odzwierciedlenie we wskaźnikach finansowych- NPV, IRR i DSCR, które mają duże znaczenie dla analityków finansowych bankowych. Dlatego też w trakcie przygotowania biznes planu opracowana jest szczegółowa analiza wskaźnikowa oraz analiza wrażliwości projektu. Podsumowaniem całej pracy jest prognoza sprawozdania finansowego.

Biznes plan park handlowy Łódź – inne realizacje

Biznes plan budynek Biedronka
Biznes plan budynek Biedronka

Biznes plan budynek Biedronka Pyzdry to inwestycja przygotowana dla Inwestora specjalizującego się w…

Biznes plan obiekt handlowy Rzgów
Biznes plan obiekt handlowy Rzgów

Biznes plan obiekt handlowy Rzgów to nazwa projektu doradczego którego celem było opracowanie komple…

Biznes plan Biedronka Godziesze
Biznes plan Biedronka Godziesze

Biznes plan Biedronka Godziesze to łatwy projekt przygotowany dla stałego klienta realizującego inwe…

Biznes plan Biedronka i park handlowy
Biznes plan Biedronka i park handlowy

Biznes plan Biedronka i park handlowy Rokietnica został opracowany dla inwestora posiadającego kilku…

Biznes plan Park handlowy Kalisz
Biznes plan Park handlowy Kalisz

Biznes plan Park handlowy Kalisz to projekt przygotowany dla prywatnego inwestora planującego realiz…

Biznes plan park handlowy Niemcy
Biznes plan park handlowy Niemcy

Biznes plan park handlowy Niemcy

Biznes plan galeria handlowa Ziemowit
Biznes plan galeria handlowa Ziemowit

Biznes plan galeria handlowa Ziemowit to kolejny projekt przygotowany w kategorii budynków handlowo-…

Biznes plan budynek handlowy Wojska Polskiego
Biznes plan budynek handlowy Wojska Polskiego

Biznes plan budynek handlowy przy ulicy Wojska Polskiego w Łodzi to kolejny projekt który zrealizowa…

Biznes plan park handlowy Strzelce Krajeńskie

Biznes plan park handlowy Strzelce Krajeńskie to kolejny projekt prowadzony przez naszą spółkę. Uzup…

Biznes plan pasaż handlowo-usługowy

Biznes plan pasaż handlowo-usługowy Sobótka to nazwa kolejnego projektu parku handlowego dla którego…