Biznes plan budynek magazynowy Kostrzyn Wielkopolski

METIS GROUP » Biznes plan » budynek magazynowy

Biznes plan budynek magazynowy Kostrzyn Wielkopolski

Biznes plan budynek magazynowy Kostrzyn Wielkopolski został przygotowany dla inwestora planującego zakup istniejącego już od kilku lat magazynu w Kostrzynie Wielkopolskim. Celem przygotowanego przez nas biznes planu było otrzymanie przez inwestora dokumentu stanowiącego podstawę do pozyskania finansowania. W tego typu opracowaniach istotne jest zaprezentowanie warunków formalno-prawnych realizacji inwestycji, weryfikacja ewentualnych zagrożeń dla jego powodzenia oraz analiza i ocena sytuacji finansowej.

Biznes plan budynek magazynowy i doradztwo kredytowe

Analiza prawna to ważny element biznes planu

Biznes plan to usługa wykonywana w ramach obszaru doradztwa biznesowego wykonywanego przez naszą firmę. Każdy zleceniodawca korzystający z naszych usług może liczyć na kompleksowe wsparcie w trakcie realizacji inwestycji. W przypadku niniejszej usługi przygotowaliśmy biznes plan z rozbudowaną analizą formalno-prawną inwestycji. Dla inwestycji w których przychody spółki wynikają z zawartych wieloletnich umów najmu aspekt prawny ma szczególne znaczenie. Zapisy umowne tworzące ryzyko ewentualnego obciążenia kosztami Inwestora muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w analizie finansowej. Również sytuacje losowe, kataklizmy lub wady techniczne i koszty związane z ich zapobieganiem lub usunięciem powinny zostać uwzględnione w części analizy finansowej.

Analiza finansowa

Analiza finansowa jest częścią biznes planu i zakłada różne scenariusze realizacji inwestycji oraz uwzględnia ryzyka inwestycyjne. Wahania przychodów i kosztów mogą wystąpić nawet w przypadku wieloletnich umów najmu. Na etapie przygotowania biznes planu należy uwzględnić takie scenariusze, a następnie opracować procedurę szybkiego zapobiegania negatywnym finansowym następstwom.

Pozyskanie finansowania- kredyt inwestycyjny

Na etapie pozyskania finansowania uczestniczyliśmy w konsultacjach z bankiem. Analitycy finansowi przygotowujący analizę projektów deweloperskich często oczekują wyjaśnień lub uszczegółowień analiz finansowych oraz części opisowych. Naszym celem jest systematyczne rozwiewanie ewentualnych wątpliwości. Im szybciej zareagujemy tym szybciej wniosek kredytowy przejdzie do etapu komisji kredytowej. Współpracując z nami doradca finansowy lub doradca kredytowy ma większą szansę uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej dla swojego zleceniodawcy. W ramach naszej działalności pozyskujemy również kredyty dla firm na potrzeby finansowania bieżącej działalności.

Biznes plan budynek magazynowy – inne realizacje

Biznes plan budynek Biedronka
Biznes plan budynek Biedronka

Biznes plan budynek Biedronka Pyzdry to inwestycja przygotowana dla Inwestora specjalizującego się w…

Biznes plan obiekt handlowy Rzgów
Biznes plan obiekt handlowy Rzgów

Biznes plan obiekt handlowy Rzgów to nazwa projektu doradczego którego celem było opracowanie komple…

Biznes plan Biedronka Godziesze
Biznes plan Biedronka Godziesze

Biznes plan Biedronka Godziesze to łatwy projekt przygotowany dla stałego klienta realizującego inwe…

Biznes plan Biedronka i park handlowy
Biznes plan Biedronka i park handlowy

Biznes plan Biedronka i park handlowy Rokietnica został opracowany dla inwestora posiadającego kilku…

Biznes plan Park handlowy Kalisz
Biznes plan Park handlowy Kalisz

Biznes plan Park handlowy Kalisz to projekt przygotowany dla prywatnego inwestora planującego realiz…

Biznes plan park handlowy Niemcy
Biznes plan park handlowy Niemcy

Biznes plan park handlowy Niemcy

Biznes plan galeria handlowa Ziemowit
Biznes plan galeria handlowa Ziemowit

Biznes plan galeria handlowa Ziemowit to kolejny projekt przygotowany w kategorii budynków handlowo-…

Biznes plan budynek handlowy Wojska Polskiego
Biznes plan budynek handlowy Wojska Polskiego

Biznes plan budynek handlowy przy ulicy Wojska Polskiego w Łodzi to kolejny projekt który zrealizowa…

Biznes plan park handlowy Strzelce Krajeńskie

Biznes plan park handlowy Strzelce Krajeńskie to kolejny projekt prowadzony przez naszą spółkę. Uzup…

Biznes Plan inwestycja magazynowa Płońsk

METIS GROUP » Biznes plan » budynek magazynowy

Biznes Plan inwestycja magazynowa Płońsk

Biznes Plan inwestycja magazynowa Płońsk został przygotowany dla firmy budowlanej specjalizującej się w realizacji hal magazynowych dla firm logistycznych i sieci handlowych. Zleceniodawcą była spółka Kozbud sp. z o.o. z Rawicza (www.kozbud.pl). Spółka Kozbud posiada szerokie doświadczenie w realizacji inwestycji budowlanych. Jednostka rozpoczęła swoją działalność w 1993 roku. Aktualnie firma oferuje realizację kompleksowego procesu inwestycyjnego od przygotowania projektu architektonicznego przez ekspertyzy techniczne, kosztorysy/specyfikacje przez proces budowlany po nadzór inwestorski i uzyskanie dokumentów końcowych dopuszczający obiekt do użytkowania.

Biznes Plan inwestycja magazynowa – zakres opracowania

Celem przygotowanego przez nas biznes planu było  zaprezentowanie warunków formalno-prawnych realizacji inwestycji, weryfikacja ewentualnych zagrożenia dla jego powodzenia oraz analiza i ocena sytuacji finansowej.

Biznes plan to usługa wykonywana w ramach obszaru doradztwa biznesowego wykonywanego przez naszą firmę. Każdy zleceniodawca korzystający z naszych usług może liczyć na kompleksowe wsparcie w trakcie realizacji inwestycji. W przypadku niniejszej usługi przygotowaliśmy biznes plan z rozbudowaną analizą formalno-prawną inwestycji. Dla inwestycji w których przychody spółki wynikają z zawartych wieloletnich umów najmu aspekt prawny ma szczególne znaczenie. Zapisy umowne tworzące ryzyko ewentualnego obciążenia kosztami Inwestora muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w analizie finansowej. Również sytuacje losowe, kataklizmy lub wady techniczne i koszty związane z ich zapobieganiem lub usunięciem powinny zostać uwzględnione w części analizy finansowej.

Analiza finansowa jest częścią biznes planu zakłada różne scenariusze realizacji inwestycji oraz uwzględnia ryzyka inwestycyjne. Wahania przychodów i kosztów mogą wystąpić nawet w przypadku wieloletnich umów najmu. Na etapie przygotowania biznes planu należy uwzględnić takie scenariusze, a następnie opracować procedurę szybkiego zapobiegania negatywnym finansowym następstwom.

Doradca kredytowy w procesie pozyskania kredytu inwestycyjnego

Na etapie pozyskania finansowania uczestniczyliśmy w konsultacjach z bankiem. Analitycy finansowi przygotowujący analizę projektów deweloperskich często oczekują wyjaśnień lub uszczegółowień analiz finansowych oraz części opisowych. Naszym celem jest systematyczne rozwiewanie ewentualnych wątpliwości. Im szybciej zareagujemy tym szybciej wniosek kredytowy przejdzie do etapu komisji kredytowej. Współpracując z nami doradca finansowy lub doradca kredytowy ma większą szansę uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej dla swojego zleceniodawcy. W ramach naszej działalności pozyskujemy również kredyty dla firm na potrzeby finansowania bieżącej działalności.

Biznes Plan inwestycja magazynowa Płońsk – inne realizacje

Biznes plan budynek magazynowy Kostrzyn Wielkopolski

Biznes plan budynek magazynowy Kostrzyn Wielkopolski został przygotowany dla inwestora planującego z…

Biznes Plan inwestycja magazynowa Płońsk

Biznes Plan inwestycja magazynowa Płońsk został przygotowany dla firmy budowlanej specjalizującej si…