Biznes plan Pango Polska

Biznes plan Pango Polska

Biznes plan Pango Polska
Biznes plan Pango Polska

Nowe biuro METIS GROUP ul. Polska
Nowe biuro METIS GROUP

Zapraszamy do nowego biura METIS GROUP sp. z o.o. na ul. Polska 15, 60- 595 Poznań. Nowe biuro, ale …

Biznes plan kamienica ul. Niedziałkowskiego
Biznes plan zakup kamienicy ul. Niedziałkowskiego

Biznes plan zakup kamienicy ul. Niedziałkowskiego  to kolejny projekt który przygotowaliśmy dla pozn…

Biznes plan kamienica ul. Kraszewskiego-17
Biznes plan dla kamienicy ul. Kraszewskiego

Biznes plan dla kamienicy ul. Kraszewskiego to kolejny projekt który przygotowaliśmy dla poznańskiej…

Biznes plan kamienica ul. Prądzyńskiego
Biznes plan zakup udziałów w kamienicy

Biznes plan zakup udziałów w kamienicy ul. Prądzyńskiego to kolejny projekt który przygotowaliśmy dl…

Analiza opłacalności Hotel Remes

Analiza opłacalności Hotel Remes

Analiza opłacalności Hotel Remes to zadanie które polegało na przeprowadzeniu audytu finansowego prowadzonej działalności, a następnie opracowanie prognozy finansowej działalności hotelu w ciągu kolejnych 15 lat prowadzenia działalności operacyjnej. Usługa polegająca na analizie opłacalności jest elementem oferty w zakresie opracowania biznes planu inwestycji. Dla tej inwestycji nie świadczyliśmy usługi w zakresie doradztwa kredytowego. Jedynie wspieraliśmy Doradcę kredytowego Inwestora w zakresie prac analitycznych finansowych.

Analiza opłacalności Hotel Remes – najważniejsze zadania

Przygotowanie analizy opłacalności hotelu wymaga podstawowej wiedzy na temat działalności obiektów hotelowych. Obiekty tego typu opierają swoją rentowność na ilości oraz jakości zaplecza noclegowego. Jest to kluczowy obszar działalności biznesowej. Na podstawie ilości łóżek obliczane są wartości wskaźników operacyjnych takich jak np.: ADR (average daily rate) i RevPar (revenue per available room). Oba wskaźniki informują nas o kondycji operacyjnej czyli umiejętności kadry zarządzającej do pozyskiwania klientów. W analizie opłacalności kluczowe jest wyznaczenie tych wartości wskaźników, a następnie przygotowanie prognozy finansowej która utrzymuje tendencję zmian wskaźnika na stałym poziomie. W tym projekcie nie świadczyliśmy usługi w zakresie doradztwa finansowego (doradztwa kredytowego).

Analiza opłacalności Hotel Remes – inne realizacje

Biznes plan hotel Szklarska Poręba
Biznes plan hotel Szklarska Poręba

Biznes plan hotel Szklarska Poręba został przygotowany dla Inwestora planującego zakup nierucho…

Analiza opłacalności Hotel Remes

Analiza opłacalności Hotel Remes to zadanie które polegało na przeprowadzeniu audytu finansoweg…

Biznes Plan Condohotel w Rewalu

Biznes plan Condohotel w Rewalu (zapraszamy do odwiedzenia strony www.rewal.pl)  to drugi projekt de…

Inwestycja w akademik-biznes plan
Biznes plan Dom studencki

Kolejnym zrealizowanym projektem był biznes plan dom studencki. Dokładnie w połowie 2015 roku przygo…

Biznes plan Hotel Świnoujście

Biznes plan Hotel Świnoujście to pierwszy biznes plan przygotowany dla działalności hotelowej. Inwes…

Biznes Plan – Katamarany

Biznes Plan Katamarany

Biznes plan katamarany to projekt przygotowany dla Inwestora indywidualnego planującego zakup floty katamaranów w celu ich czarterowania w Chorwacji, Malediwach i Karaibach. Inwestor zlecił opracowanie biznes planu, aby zweryfikować swoje założenia biznesowo-kapitałowe. Na początku pracy otrzymaliśmy od Niego listę pytań na które chciałby uzyskać odpowiedź. Na podstawie pytań opracowaliśmy strukturę biznes planu.

Biznes Plan Katamarany

W pierwszym etapie prac wykonane zostało badanie rynku czarterowego. Poddano analizie ceny czarterowe ok. setki statków o parametrach zbliżonych do statków, które zamierzał kupić inwestor. Porównano również względem cen dwie lokacje, które inwestor wskazał jako docelowe miejsca stacjonowania. Dzięki zebranym informacjom mogliśmy wykonać wnikliwą analizę. Uzyskane w ten sposób informacje pomogły uwiarygodnić oczekiwane założenia inwestora dotyczące poziomu dochodowości. Ponadto szczegółowość tej analizy pozwoliła zwrócić uwagę inwestora na istotne elementy wyposażenia statku, które ten poziom podnoszą oraz określić relacje pomiędzy poszczególnymi parametrami statku a związanymi z nimi dochodami. Przygotowany przez METIS Group biznes plan nie tylko pomógł w uzyskaniu finansowania, ale również pomógł zoptymalizować przygotowywaną przez inwestora ofertę

W ramach naszej pracy świadczyliśmy również usługę doradztwa kredytowego ponieważ inwestycja miała zostać sfinansowana z kredytu bankowego. Jako doradca kredytowy przeprowadziliśmy szereg konsultacji z instytucjami finansowymi w celu uzyskania oferty kredytowej.

Biznes Plan Katamarany

Biznes plan Pango Polska
Biznes plan Pango Polska

Biznes plan kamienica ul. Niedziałkowskiego
Biznes plan zakup kamienicy ul. Niedziałkowskiego

Biznes plan zakup kamienicy ul. Niedziałkowskiego  to kolejny projekt który przygotowaliśmy dla pozn…

Biznes plan kamienica ul. Kraszewskiego-17
Biznes plan dla kamienicy ul. Kraszewskiego

Biznes plan dla kamienicy ul. Kraszewskiego to kolejny projekt który przygotowaliśmy dla poznańskiej…

Biznes plan kamienica ul. Prądzyńskiego
Biznes plan zakup udziałów w kamienicy

Biznes plan zakup udziałów w kamienicy ul. Prądzyńskiego to kolejny projekt który przygotowaliśmy dl…

Biznes plan kamienica ul. Wierzbięcice
Biznes plan kamienica ul. Wierzbięcice

Biznes plan kamienica ul. Wierzbięcice to kolejny projekt przygotowany dla poznańskiego dewelopera s…

Biznes plan zakup apartamentów
Biznes plan zakupu apartamentów

Biznes plan zakupu apartamentów polegał na opracowaniu analizy rynku najmów lokali apartamentowych o…

Biznes plan rewitalizacji kamienicy
Biznes plan rewitalizacji kamienicy

Biznes plan rewitalizacji kamienicy miał na celu przygotowanie procesu remontu budynku. Opracowana a…

Biznes plan budynek biurowy
Biznes plan budynek biurowy

Biznes plan budynek biurowy ul. Wspólna Poznań to kolejny projekt dla którego przygotowaliśmy komple…

Biznes plan budynek Biedronka
Biznes plan budynek Biedronka

Biznes plan budynek Biedronka Pyzdry to inwestycja przygotowana dla Inwestora specjalizującego się w…

Analiza opłacalności produkcji w Zakładzie Ceramiki Budowlanej

Analiza opłacalności produkcji w Zakładzie Ceramiki Budowlanej

Strategia rozwoju może również stanowić podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych

Analiza opłacalności produkcji

Analiza opłacalności produkcji- METIS Group wykonała zlecenie polegające na przeprowadzeniu analizy opłacalności wznowienia produkcji w dużym Zakładzie Ceramiki Budowlanej znajdującym się w południowo-wschodniej Polsce. Inwestor, planujący zakup tego zakładu, obecnie znajdującego się w stanie upadłości, zwrócił się do nas, abyśmy przygotowali kompleksowy dokument, który mógłby stanowić podstawę do podjęcia ostatecznej decyzji dotyczącej inwestowania w ten zakup. Opracowana strategia rozwoju stanowiła zatem podstawę do podjęcia takiej decyzji, a w przypadku zgody inwestora na zaangażowanie się w projekt, również gotowy projekt dla rozpoczęcia działalności.

Analiza opłacalności produkcji – opis zakresu pracy

Badanie rynku

W pierwszym etapie prac wykonane zostało badanie polskiego rynku producentów ceramiki budowlanej. Przeprowadziliśmy wywiady z przedstawicielami blisko czterdziestu zakładów z siedzibami na terenie całej Polski. Następnie wyselekcjonowano kilkadziesiąt punktów handlujących materiałami budowlanymi, znajdujących się w promieniu 100 km od zakładu i zwrócono się do nich o przygotowanie ofert cenowych na wybrane produkty. Pozyskane w ten sposób informacje pozwoliły na stworzenie wiarygodnej analizy dotyczącej poziomu cen produktów, które inwestor zamierzał wytwarzać po zakupie zakładu. Ponadto mogliśmy dokładnie zanalizować funkcjonujące modele dystrybucji oraz stosowane rodzaje polityki cenowej. Każda dobra strategia rozwoju powinna zostać poprzedzona wszechstronną analizą rynku

Analiza działalności

W kolejnym etapie poddano analizie wszelkie aspekty związane z charakterem zakładu i związane z nimi szanse i zagrożenia dla działalności w przyszłości. Wzięto pod uwagę:

 • Położenie geograficzne – umiejscowienie zakładu na terenie Polski, położenie względem innych zakładów. Pod uwagę wzięto również najbliższą okolicę, w tym położenie źródeł zasobów.
 • Wyposażenie zakładu – wykonano wizję lokalną oraz poddano analizie dokumentację całego wyposażenia.
 • Dostępność zasobów – gdzie znajdują się dostawcy oraz czy istnieje zagrożenie związane z brakiem dostępności niektórych zasobów.
 • Metody produkcji – nawiązano kontakt z przedstawicielami Politechniki Poznańskiej w celu opracowania procesu produkcyjnego możliwego do przeprowadzenia na terenie zakładu. Otrzymany w ten sposób plan produkcji miał daleko idące konsekwencje dotyczące w szczególności poziomu kosztów, które produkcja w tym zakładzie będzie generować.
 • Praca badawcze – wzięto pod uwagę konieczność posiadania przez zakład własnego laboratorium badawczego. W tym celu nawiązano kontakt z firmami, które zajmują się organizacją tego typu placówek oraz zebrano oferty cenowe.
 • Pracownicy – poddano analizie lokalny rynek pracy oraz dostępność placówek szkoleniowych.
 • Zapotrzebowanie modernizacyjne – opracowano zestawienie nowych elementów niezbędnych do uruchomienia produkcji i prowadzenia działalności operacyjnej.
 • Koszty działalności operacyjnej – przebadano wnikliwie koszty materiałów, wynagrodzeń pracowników, energii i wiele innych. Następnie wprowadzono je do szczegółowego modelu finansowego uwzględniającego założony proces produkcji i model działalności, w tym dystrybucji.
 • Marketing – uwzględniono czynniki negatywne związane z brakiem rozpoznawalnej marki oraz koszty jej stworzenia i promowania. Opracowano harmonogram marketingowy, zawierający wszelkie czynności i ich koszty niezbędne do osiągnięcia dobrej pozycji konkurencyjnej.

Dobra strategia rozwoju powinna przewidywać wszystkie szanse i zagrożenia dla działalności

Zebrane w poprzednich etapach informacje pozwoliły na przejście do ostatniej fazy opracowania jaką była analiza finansowa. Dzięki wnikliwości w pozyskiwaniu informacji uzyskana analiza cechowała się bardzo wysokim stopniem realności w zakresie prognozy finansowej dotyczącej etapu po uruchomieniu działalności operacyjnej przez zakład. Prognoza przedstawiała wszystkie wskaźniki istotne z punktu widzenia inwestora.

Analiza opłacalności produkcji – inne realizacje

Analiza opłacalności produkcji w Zakładzie Ceramiki Budowlanej
Analiza opłacalności produkcji w Zakładzie Ceramiki Budowlanej

Strategia rozwoju może również stanowić podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych Analiza opła…

Biznes Plan Klinika Onkologiczna Kruszewo

Biznes Plan Klinika Onkologiczna Kruszewo

Biznes plan Klinika onkologiczna Kruszewo to projekt przygotowany dla Spółdzielni Medycznej Pałac Kruszewo. Inwestycja zostanie zrealizowana w budynku historycznym Pałacu w Kruszewie. Jest to budynek historyczny wybudowany w XVIII wieku (dokładniej po 1780 roku). Pałac był siedzibą hrabiów Świniarskich. Do II wojny światowej pałac i okoliczne ziemie wielokrotnie zmieniały właściciela. W latach dwudziestych dwudziestego wieku pałac stał się własnością zgromadzenia zakonnego Misjonarzy Świętej Rodziny. W tym czasie w budynku mieściło się seminarium duchowne. W czasie II wojny światowej znajdował się w nim dom matki i dziecka następnie siedziba dla „zbombardowanych Niemców”. Po wojnie pałac został zaadaptowany dla ośrodka zdrowia, później na dom dziecka, sanatorium, a od 1960 roku funkcjonował jako szpital.

Biznes Plan Klinika Onkologiczna Kruszewo – opis projektu

Inwestycja zakłada realizację kliniki nowotworowej w której pacjenci będą leczeni nowoczesnymi naturalnymi metoda. Istniejąca struktura budynków zostanie zrewitalizowana. Budynki znajdujące się w złym stanie technicznym zostaną rozebrane, a w ich miejscu wybudowane nowe obiekty. Jednostka nie będzie posiadała konkurencji na rynku polskim. Najbliższej położone kliniki stosujące podobne metody to klinika doktora Herzoga (http://www.fachklinikdrherzog.de). Najwięcej tego typu klinik znajduje się w Stanach Zjednoczonych (https://www.cancertutor.com/clinics/). Praca nad przygotowaniem niniejszej inwestycji była prowadzona przy udziale polskich onkologów i naturoterapeutów pod przewodnictwem Pani Doktor Jolanty Nalewaj (http://leczeniedieta.com). W trakcie pracy nad modelem biznesowym zrealizowano następujące cele:

 • WARTOŚĆ OFERTY: szczegółowe opracowanie zakresu oferty, pakietów leczenia (oczekiwanych efektów leczenia),  zespołu lekarzy, metod leczenia, wycenienie każdego z pakietów i inne.
 • GRUPY KLIENTÓW: wyznaczenie grup klientów, określenie potrzeb i oczekiwań, nawiązanie kontaktu z klientami, aby dopracować model oferty i inne.
 • KANAŁY SPRZEDAŻY: wyznaczenie metod pozyskania klientów, projekt strony internetowej, strategia marketingowa, partnerzy biznesowi (listy intencyjne od klinik, organizacji i touroperatorów) i inne.
 • RELACJE Z KLIENTAMI: określenie metody budowania relacji z klientami, metod komunikacji z pacjentami w trakcie leczenia i po jego zakończeniu i inne.
 • KLUCZOWE CZYNNOŚCI: zaprojektowanie procesów zarządczych funkcjonujących w klinice odnoszących się do zarządzania jakością, marketingiem- sprzedażą, finansami, dostawami i  i innymi obszarami działalności.
 • KLUCZOWE ZASOBY: określenie kluczowych zasobów dla prowadzenia działalności (ewidencja sprzętu medycznego), opracowanie ewidencji wyposażenia kliniki we współpracy z biurem projektów, pozyskanie wycen i negocjowanie warunków dostawy sprzętu medycznego i inne.
 • PARTNERZY BIZNESOWI: nawiązanie kontaktów z partnerami biznesowymi, opracowanie umów o współpracy, dostosowanie metod rozliczeń z poszczególnymi partnerami, pozyskanie sponsorów dla finansowania pobytu w klinice dla osób bez zaplecza finansowego i inne.

Analiza finansowa kliniki

Biznes plan inwestycji składał się również z bardzo dokładnie przygotowanej analizy finansowej. Częścią naszej pracy jest pozyskanie finansowania dla niniejszego projektu dlatego też dołożyliśmy wszelkich starań, aby już na etapie przygotowania inwestycji rozwiać wszystkie wątpliwości.

Biznes Plan Klinika Onkologiczna Kruszewo – inne realizacje

Biznes Plan Klinika Onkologiczna Kruszewo

Biznes plan Klinika onkologiczna Kruszewo to projekt przygotowany dla Spółdzielni Medycznej Pałac Kr…

Biznes Plan dom spokojnej starości 2

Biznes plan dom spokojnej starości 2 został zrealizowane na przełomie czerwca i lipca. Jest to ważny…

Prywatna klinika jednego dnia | METIS GROUP
Biznes plan prywatna klinika medyczna

Biznes plan prywatna klinika medyczna jednego dnia z gabinetami medycznymi specjalistów świadczących…

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala
Analiza strategiczna rozbudowy szpitala w Grodzisku Wielkopolskim

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala w Grodzisku Wielkopolskim to kolejny projekt który zrealizow…

Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny
Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny

Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny z funkcją wypoczynkowo rekreacyjną w Puszczykowie koło Poznania …

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala w Grodzisku Wielkopolskim

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala w Grodzisku Wielkopolskim to kolejny projekt który zrealizowaliśmy dla jednostki służby zdrowia. Analiza strategiczna była połączona z analizą architektoniczno budowlaną szpitala. Najważniejsze cele jakie osiągnął zespół projektowy to:

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala – zakres opracowania

 • Analiza grupy aktualnych pacjentów. Prognozowanie zmiany struktury pacjentów w kolejnych latach na podstawie postępujących zmian przez ostatnie 5 lat funkcjonowania szpitala.
 • Analiza danych statystycznych zbieranych przez Główny Urząd Statystyczny.
 • Prognozowanego zapotrzebowania na usługi medyczne.
 • Analiza efektywności prowadzenia działalności operacyjnej w szpitalu w tym: analiza wykorzystania łóżek w szpitalu.
 • Analiza wykorzystania potencjału okolicznych szpitali- konkurencji i realizowanych w nich inwestycji.
 • Analiza finansowa szpitala w porównaniu do okolicznych jednostek.
 • Biznes plan rozbudowy szpitala i jego wpływu na poprawę sytuacji finansowej jednostki.
 • Analiza finansów nakładów na realizację inwestycji.

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala – inne realizacje

Biznes Plan Klinika Onkologiczna Kruszewo

Biznes plan Klinika onkologiczna Kruszewo to projekt przygotowany dla Spółdzielni Medycznej Pałac Kr…

Biznes Plan dom spokojnej starości 2

Biznes plan dom spokojnej starości 2 został zrealizowane na przełomie czerwca i lipca. Jest to ważny…

Prywatna klinika jednego dnia | METIS GROUP
Biznes plan prywatna klinika medyczna

Biznes plan prywatna klinika medyczna jednego dnia z gabinetami medycznymi specjalistów świadczących…

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala
Analiza strategiczna rozbudowy szpitala w Grodzisku Wielkopolskim

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala w Grodzisku Wielkopolskim to kolejny projekt który zrealizow…

Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny
Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny

Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny z funkcją wypoczynkowo rekreacyjną w Puszczykowie koło Poznania …