Biznes plan inwestycji mieszkaniowej

METIS GROUP » 2016 » 08

Biznes plan inwestycji mieszkaniowej

Biznes plan inwestycji mieszkaniowej Brwinów to kolejny projekt doradczy przygotowany dla firmy deweloperskiej. Tym razem nawiązaliśmy współpracę z Warszawską firmą deweloperską które realizuje projekty we wschodniej części Polski. W trakcie przygotowania biznes planu inwestycja była już w realizacji.

Biznes plan inwestycji mieszkaniowej

Biznes plan był również potrzebny, aby ustrukturyzować proces prowadzenia inwestycji, wprowadzić przejrzyste procedury administracyjne, budżetować kolejne cele realizacji inwestycji i wyznaczyć ryzyka inwestycyjne z którymi wiąże się dalszy proces inwestycyjny. Na podstawie wyszczególnionych sytuacji reprezentujących ryzyko inwestycyjne przygotowano proces logiczny zapobiegania następstwom zagrożeń.

Biznes plan inwestycji deweloperskiej jest kompleksowy dokument łączący w sobie:

 • Aspekty formalno-prawne procesu realizacji inwestycji oraz ewentualne ryzyka związane z nimi.
 • Czynniki rynkowe związane z konkurencją na rynku, siłą firm na rynku, wielkością podaży, klientami, potrzebami i oczekiwaniami klientów, metodami pozyskania klientów przez konkurencję i wieloma innymi zmiennymi które są analizowane na etapie pozyskania finansowania.
 • Obszar organizacyjny realizacji inwestycji którego celem jest sformalizowanie odpowiedzialności i obowiązków pracowników firmy, a także metody powiązania relacji między pracownikami a jednostkami zewnętrznymi uczestniczącymi w procesie realizacji projektu (np. biuro projektowe, generalny wykonawca, project monitor, inspektorzy nadzoru, agencja marketingowa itd.).
 • Obszar strategiczny

Analiza ryzyka inwestycyjnego projektu deweloperskiego wykorzystując break-even point dla Kapitałodawcy i Inwestora.

Biznes plan inwestycji mieszkaniowej Brwinów to bardzo dobry przykład inwestycji w której Właściciel projekt przez cały proces realizacji inwestycji dąży do zmniejszenia kosztów, a tym samym zwiększenia zysk. Efektywność finansowa projektu to bardzo ważny element weryfikujący racjonalność prowadzenia inwestycji przez banki. Instytucje finansowe interpretują marżę zysku jako korzyść inwestora. Wartość marży może być interpretowana również przez pryzmat wartości break-even point, czyli przychodu jednostkowego z metra kwadratowego powierzchni użytkowej potrzebnego do pokrycia kosztów jednostkowych. Break-even point jest interpretowany w stosunku do kosztów całkowitych, wartości kredytu bankowego i wartości kapitału własnego Inwestora.

Analiza jest przygotowana z wykorzystaniem różnych scenariuszy sprzedaży np. zakładamy, że inwestor sprzeda 50% miejsc parkingowych i 100% powierzchni usługowej, a wtedy jaka jest wartość break-even point dla powierzchni użytkowej mieszkań. Warto również ocenić jaki procent stanowi wyznaczona wartość ceny jednostkowej sprzedaży metra kwadratowego powierzchni użytkowej w stosunku do wyznaczonej przez Inwestora ceny sprzedaży. Im mniejszy procent tym większe bezpieczeństwo realizacji inwestycji.

Biznes plan inwestycji mieszkaniowej – inne realizacje

Biznes plan kamienica ul. Niedziałkowskiego
Biznes plan zakup kamienicy ul. Niedziałkowskiego

Biznes plan zakup kamienicy ul. Niedziałkowskiego  to kolejny projekt który przygotowaliśmy dla pozn…

Biznes plan kamienica ul. Kraszewskiego-17
Biznes plan dla kamienicy ul. Kraszewskiego

Biznes plan dla kamienicy ul. Kraszewskiego to kolejny projekt który przygotowaliśmy dla poznańskiej…

Biznes plan kamienica ul. Prądzyńskiego
Biznes plan zakup udziałów w kamienicy

Biznes plan zakup udziałów w kamienicy ul. Prądzyńskiego to kolejny projekt który przygotowaliśmy dl…

Biznes plan kamienica ul. Wierzbięcice
Biznes plan kamienica ul. Wierzbięcice

Biznes plan kamienica ul. Wierzbięcice to kolejny projekt przygotowany dla poznańskiego dewelopera s…

Biznes plan zakup apartamentów
Biznes plan zakupu apartamentów

Biznes plan zakupu apartamentów polegał na opracowaniu analizy rynku najmów lokali apartamentowych o…

Biznes plan rewitalizacji kamienicy
Biznes plan rewitalizacji kamienicy

Biznes plan rewitalizacji kamienicy miał na celu przygotowanie procesu remontu budynku. Opracowana a…

Biznes Plan inwestycja deweloperska
Biznes Plan inwestycja deweloperska

Opracowaliśmy kompleksowy biznes plan inwestycja deweloperska przy ulicy Polnej w Poznaniu. Inwestyc…

Biznes plan remont kamienicy Poznań
Biznes plan remont kamienicy Poznań

Biznes plan remont kamienicy Poznań to nazwa projektu przygotowanego dla poznańskiej spółki specjali…

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Łódź
Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Łódź

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Łódź to kolejna nasza realizacja w mieście słynącym z włókiennic…

Biznes plan inwestycja apartamentowa
Biznes plan inwestycja apartamentowa

Biznes plan inwestycja apartamentowa to kolejny projekt dla którego przygotowaliśmy pełną dokumentac…

Biznes Plan market spożywczy

METIS GROUP » 2016 » 08

Biznes Plan market spożywczy

Biznes plan market spożywczy w Świecie to kolejny projekt wykonany dla funduszu inwestycyjnego.  Celem naszej pracy było przeanalizowanie inwestycji w obszarze formalny, strategicznym, prawnym, operacyjnym i budowlanym. Efektem pracy były biznes plan z częścią opisową i analityczną. Biznes plan zawierał szczegółowy opis zagrożeń będących źródłem ryzyka dla przyszłej zyskowności inwestycji. Inwestor otrzymał kompleksowy dokument będący podstawą do wydania decyzji kredytowej w banku.

Biznes Plan market spożywczy – korzyści dla inwestora

Wcześniej przygotowane biznes plany dla inwestycji handlowo-usługowych służyły jako narzędzie do negocjowania warunków zakupu inwestycji. Opracowane analizy finansowe można wykorzystać w trakcie negocjacji do szybkiego przeliczenia rentowności projektu przy zmieniających się warunkach sprzedaży. Wielu inwestorów kupujących obiekty handlowo-usługowe nie jest świadomych zagrożeń formalno-prawnych wynikających chociażby z umów z najemcami.

Zawsze w trakcie przygotowania zlecenia staramy się uświadomić klienta o możliwości wystąpienia zagrożeń w każdej dziedzinie. Dopiero gdy Inwestor posiada obiektywy i realny obraz inwestycji możemy z czystym sumieniem zakończyć proces realizacji usługi.

Biznes plan – najważniejsze zadania

W ramach kompleksowej usługi opracowania biznes planu inwestycji komercyjnej wykonujemy takie działania jak:

 • Analiza formana inwestycji czyli dokumentów jak: decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie (w zależności od etapu przygotowania inwestycji), warunki/umowy przyłączeniowe od gestorów sieci, akt notarialny zakupu, list intencyjny najmu/umowę najmu i inne dokumenty.
 • Analiza budowlana czyli analiza dokumentacji budowlanej złożonej do pozwolenia na budowę, oględziny stanu technicznego inwestycji, opisanie wymaganych remontów (w przypadku zakupu wybudowanego projektu), harmonogram nakładów jakie należy ponieść, aby budynek utrzymał swoją wartość i inne działania mające na celu ocenę ryzyka budowlanego.
 • Analiza strategiczna czy analiza rynku najmu, konkurencji na rynku, preferencji klientów, zmiany rynku, prognoz na temat rozwoju rynku i innych czynników które mogą być źródłem wartościowych danych uwierzytelniających wnioski końcowe.
 • Analiza finansowa czyli ocena aktualnej sytuacji finansowych, symulacja ewentualnych zmian w sytuacji finansowej pod wpływem nieoczekiwanych sytuacji, analiza wrażliwości inwestycji i inne analizy prezentujące prognozowaną przyszłość projektu.

Biznes Plan inwestycja handlowo-usługowa to projekt zrealizowany w miejscowości Świecie. Jest to jeden z projektów doradczych wspierających pracę doradcy finansowego. Kredyt dla spółki jest udzielany zawsze na podstawie biznes planu. Celem naszej pracy jest rzetelne doradztwo w trakcie przygotowania inwestycji budowlanej.

Biznes Plan market spożywczy – inne realizacje

Biznes plan budynek Biedronka
Biznes plan budynek Biedronka

Biznes plan budynek Biedronka Pyzdry to inwestycja przygotowana dla Inwestora specjalizującego się w…

Biznes plan obiekt handlowy Rzgów
Biznes plan obiekt handlowy Rzgów

Biznes plan obiekt handlowy Rzgów to nazwa projektu doradczego którego celem było opracowanie komple…

Biznes plan Biedronka Godziesze
Biznes plan Biedronka Godziesze

Biznes plan Biedronka Godziesze to łatwy projekt przygotowany dla stałego klienta realizującego inwe…

Biznes plan Biedronka i park handlowy
Biznes plan Biedronka i park handlowy

Biznes plan Biedronka i park handlowy Rokietnica został opracowany dla inwestora posiadającego kilku…

Biznes plan Park handlowy Kalisz
Biznes plan Park handlowy Kalisz

Biznes plan Park handlowy Kalisz to projekt przygotowany dla prywatnego inwestora planującego realiz…

Biznes plan park handlowy Niemcy
Biznes plan park handlowy Niemcy

Biznes plan park handlowy Niemcy

Biznes plan galeria handlowa Ziemowit
Biznes plan galeria handlowa Ziemowit

Biznes plan galeria handlowa Ziemowit to kolejny projekt przygotowany w kategorii budynków handlowo-…

Biznes plan budynek handlowy Wojska Polskiego
Biznes plan budynek handlowy Wojska Polskiego

Biznes plan budynek handlowy przy ulicy Wojska Polskiego w Łodzi to kolejny projekt który zrealizowa…

Biznes plan park handlowy Strzelce Krajeńskie

Biznes plan park handlowy Strzelce Krajeńskie to kolejny projekt prowadzony przez naszą spółkę. Uzup…

Biznes plan pasaż handlowo-usługowy

Biznes plan pasaż handlowo-usługowy Sobótka to nazwa kolejnego projektu parku handlowego dla którego…

Biznes Plan dom spokojnej starości 2

METIS GROUP » 2016 » 08

Biznes Plan dom spokojnej starości 2

Biznes plan dom spokojnej starości 2 został zrealizowane na przełomie czerwca i lipca. Jest to ważny projekt doradczy ponieważ zakładał kompleksowe przygotowanie inwestycji pod względem biznesowymi i marketingowym. Projekt został przygotowany dla klienta polskiego ale znajduje się na terenie Niemiec. Biznes plan został przygotowany w języku polskim i angielskim.

Praca METIS GROUP w ramach przygotowanego projektu polegała na opracowaniu teasera inwestycji, kompleksowego biznes planu, analizy finansowej i materiałów promocyjnych. Jest to kolejne zlecenie w którym Inwestor zdecydował się na powiększenie zakresu świadczonych usług doradczych w zakresie usługi. Biznes plan dla domu spokojnej starości został powiększony o część wizerunkową dokumentacji. Opracowana oferta i materiały promocyjne mogą zostać wykorzystane na etapie pozyskiwania pensjonariuszy.

Biznes Plan dom spokojnej starości 2 – opis realizacji

Program funkcjonalno-użytkowy inwestycji

Inwestycja składa się z dwóch części funkcjonalnych: domu spokojnej starości i części usługowej (medycznej). Podstawowa działalność biznesowa jest prowadzona w domu spokojnej starości. Aktualnie na każdym rynku firmy rywalizują wykorzystując strategię zróżnicowania oferty. Podobnie jest na rynku usług medycznych. Jednostki wyróżniają się zakresem programowym oferty, specjalizacją na leczenie określonej grupy chorób lub tworzą więź społeczną w formie wspólnoty np. katolickiej. Istnieje wiele metod wyróżnienia oferty. Zawsze powinna być ona dostosowana do grupy docelowej klientów.

W przypadku niniejszej inwestycji wydzielono część powierzchni budynku pod działalność usługową. Biznes plan dla domu spokojnej starości zakładał realizację powierzchni która zapewnia potrzebne wsparcie medyczne dla mieszkańców jednostki. Jest to metoda wyróżnienia oferty, zwiększenia źródeł przychodów i poprawienia elastyczności finansowej inwestycji. Patrząc globalnie celem jest poprawienie jakości obsługi pensjonariuszy poprzez współpracę z lekarzami i personelem medycznym na zasadzie kontraktu. W trakcie naszej pracy zawsze dążymy do jak najlepszego dostosowania modelu biznesowego inwestycji. Ostatecznie Inwestor ocenia jakość i skuteczność naszej pracy.

Czym się zajmujemy?

Najszerszą usługę świadczymy w zakresie przygotowania biznes planu dla inwestycji mieszkaniowych. Składa się ona z następujących elementów:

 • Programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji (we współpracy z biurem projektów).
 • Biznes plan i analiza finansowa.
 • Materiały marketingowe (w tym foldery, banery, strona internetowa, portale społecznościowe i inne).
 • Prospekt informacyjny.
 • Umowa rezerwacyjna i deweloperska.
 • Strategia marketingowa inwestycji.

Biznes Plan dom spokojnej starości 2 – inne realizacje

Biznes Plan Klinika Onkologiczna Kruszewo

Biznes plan Klinika onkologiczna Kruszewo to projekt przygotowany dla Spółdzielni Medycznej Pałac Kr…

Biznes Plan dom spokojnej starości 2

Biznes plan dom spokojnej starości 2 został zrealizowane na przełomie czerwca i lipca. Jest to ważny…

Prywatna klinika jednego dnia | METIS GROUP
Biznes plan prywatna klinika medyczna

Biznes plan prywatna klinika medyczna jednego dnia z gabinetami medycznymi specjalistów świadczących…

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala
Analiza strategiczna rozbudowy szpitala w Grodzisku Wielkopolskim

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala w Grodzisku Wielkopolskim to kolejny projekt który zrealizow…

Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny
Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny

Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny z funkcją wypoczynkowo rekreacyjną w Puszczykowie koło Poznania …