fbpx

Biznes plan inwestycja deweloperska Łódź

Biznes plan inwestycja deweloperska Łódź to kolejna nasza realizacja w mieście słynącym z włókiennictwa. Aktualnie rynek deweloperski w Łodzi przeżywa silne pobudzenie. Można tego doświadczyć przejeżdżając przez miasta, w którym dźwig budowlany jest już naturalnym widokiem. Aktualnie w dzielnicy Bałuty w której będzie realizowana niniejsza inwestycja realizowanych jest 15 projektów deweloperskich. Aktualnie na rynku dostępnych jest około 400 mieszkań. Pokazuje to bardzo dużą skalę działalności firm deweloperskich ponieważ jeszcze w 2009 roku nie było praktycznie realizowanych projektów w tej okolicy. Zakładamy, że Łódź aktualnie nadrabia zaległości z ostatnich 20 lat rozkwitu budownictwa deweloperskiego w Polsce.

Biznes plan inwestycja deweloperska Łódź to nazwa pierwszej fazy projektu. Drugim etapem jest pozyskanie finansowania dla niniejszej inwestycji. Po zakończeniu pierwszego etapu przystąpiliśmy do pracy nad opracowaniem kompleksowej dokumentacji do wniosku kredytowego oraz wniosków kredytowych ze wszystkimi załącznikami. Na naszej stronie internetowej będziemy informowali o postępach pracy oraz pozytywnej decyzji kredytowej.

Biznes plan inwestycja apartamentowa

Biznes plan inwestycja apartamentowa to kolejny projekt dla którego przygotowaliśmy pełną dokumentację biznesową (biznes plan, analizę finansową oraz prognozę rachunku zysków i strat oraz bilansu). Wymienione dokumenty stanowią podstawową dokumentację stanowiącą załącznik do  wniosku kredytowego. W biznes planie muszą być opisane wszystkie najważniejsze informacje zawarte w aktach notarialnych, decyzjach administracyjnych, projektach, warunkach przyłączeniowych oraz innych dokumentach. Niniejsze informacje w połączeniu z dokumentacją biznesową oraz założeniami organizacyjnymi dewelopera tworzą podstawę do ubiegania się o kredyt inwestycyjny.

Biznes plan inwestycji apartamentowej jest w pewnym stopniu specyficzny. Gdy Inwestor otrzyma pozwolenie na budowę na obiekt usługowy w sensie apartamentów to inwestycja nie podlega zapisom ustawy deweloperskiej. Wnioski w tym zakresie warto wyciągnąć indywidualnie.

Celem naszej pracy było przeprowadzenie kompleksowej analizy projektu w celu oszacowania potencjalnych zagrożeń w zakresie jego realizacji.

Biznes plan składał się z takich elementów jak:

 1. Opis wnioskodawcy,
 2. Opis inwestycji,
 3. Analiza makroekonomiczna,
 4. Analiza mikroekonomiczna,
 5. SWOT,
 6. Marketing MIX,
 7. Założenia w zakresie realizacji inwestycji,
 8. Analiza finansowa,
 9. BEP,
 10. Analiza wrażliwości,
 11. Dokumentacja księgowa (prognoza RZiS oraz bilansu),
 12. Wyjaśnienia,
 13. Załączniki.

Przeprowadzona analiza finansowa doprowadziła do kilku kluczowych wniosków w zakresie lokalnego rynku deweloperskiego, a mianowicie: ilość inwestycji na rynku deweloperskim utrzymuje się na wysokim poziomie. Deweloperzy działający na rynku dążą do zwiększenia skali inwestycji, a nie ilości. Popyt na mieszkania maleje, ale odczuwają to w większym stopniu mali deweloperzy, a nie ogólnopolskie firmy działające na tym rynku.

Zapraszamy do współpracy
w zakresie opracowania biznes planu

Korzyści z instalacji ogrzewania podłogowego

Korzyści z instalacji ogrzewania podłogowego https://www.youtube.com/watch?v=uZLRuPIJzps&t=14s

Biznes plan, czyli plan doskonały!

Biznes plan, czyli plan doskonały! https://www.youtube.com/watch?v=Gs2EvGyQZ9o&t=46s

Ogrzewanie podłogowe- zasady funkcjonowania

Ogrzewanie podłogowe- zasady funkcjonowania https://www.youtube.com/watch?v=_CDjzrA2ePk

Jakie przepisy zmieniają naszą świadomość o domach energooszczędnych?

Jakie przepisy zmieniają naszą świadomość o domach energooszczędnych? https://www.youtube.com/watch?v=_3YOm6GvESI

Dom energooszczędny, czyli jaki?

Dom energooszczędny, czyli jaki? https://www.youtube.com/watch?v=FJLlxaP7P60

Jakie są korzyści z budowy domu energooszczędnego?

Jakie są korzyści z budowy domu energooszczędnego? https://www.youtube.com/watch?v=KPW7v0hrJIM

Czy opracowanie biznes planu ma sens?

https://www.youtube.com/watch?v=H9hVgk0bfQk

Jak obniżyć straty ciepła i koszty eksploatacji domu

Jak obniżyć straty ciepła i koszty eksploatacji domu Jak obniżyć straty ciepła i koszty eksploatacji domu to pytanie które często zadajemy sobie zbyt późno. Refleksja pojawia się gdy m…

Biznes plan park handlowo-usługowy Sobótka

Biznes plan park handlowo-usługowy Sobótka to nazwa kolejnego projektu parku handlowego dla którego opracowaliśmy biznes plan. Opracowanie biznes plan jest najważniejszym dokumentem, dokumentem przewodnim w procesie pozyskania kredytu. Biznes plan zawiera wszystkie najważniejsze informacje na temat inwestycji, założeń technicznych (budowlanych) oraz finansowych. Przygotowana dokumentacja pokazuje realną sytuację finansową Inwestora przed rozpoczęciem inwestycji i podczas realizacji. Przy okazji opracowania biznes planu warto zastanowić się nad pozyskaniem kredytu dla potrzeb realizacji projektu.

Aby lepiej przygotować się na rozmowę z bankiem warto przeanalizować następujące punkty:

 1. Rodzaj finansowania: kredyt inwestycyjny, kredyt obrotowy lub inny rodzaj kredytu.
 2. Wartość wkładu własnego/wartość kredytu.
 3. Forma zabezpieczenia kredytu: hipoteka, poręczenie majątkowe prywatne, poręczenie innej spółki lub inne.
 4. Warunki cenowe/czasowe finansowania.
 5. Warunki uruchomienia pierwszej/kolejnych transz kredytu.
 6. Źródło spłaty kredytu: jakie jest pochodzenie kapitału potrzebnego na spłatę kredytu.
 7. Termin spłaty kredytu/etapowość spłaty kredytu/forma spłaty kredytu.
 8. Wskaźniki finansowe regulujące możliwość i czasowość uruchomienia kredytu.
 9. Inne ograniczenia działalności spółki: zobowiązania które nakłada instytucja finansująca na Inwestor np. zobowiązanie do nie zaciągania innych zobowiązań finansowych.
 10. Inne zapisy znajdujące swoje odzwierciedlenie w umowie kredytowej np.: kwestie przewalutowania, wykorzystania rezerwy na projekcie, sposobu kontroli procesu budowy i inne kwestie organizacyjne.

Informacje na temat oczekiwań Inwestora w zakresie wymienionych powyżej punktów powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w biznes planie. W ten sposób Inwestor wskazuje na co może się zgodzić w trakcie pozyskania finansowania. Przedstawione parametry powinny być początkiem do rozpoczęcia negocjacji z bankiem. Ostatecznie projekt pt.: Biznes plan park handlowo-usługowy, zakończył się sukcesem.

Zapraszamy do współpracy
w zakresie opracowania biznes planu

Korzyści z instalacji ogrzewania podłogowego

Korzyści z instalacji ogrzewania podłogowego https://www.youtube.com/watch?v=uZLRuPIJzps&t=14s

Biznes plan, czyli plan doskonały!

Biznes plan, czyli plan doskonały! https://www.youtube.com/watch?v=Gs2EvGyQZ9o&t=46s

Ogrzewanie podłogowe- zasady funkcjonowania

Ogrzewanie podłogowe- zasady funkcjonowania https://www.youtube.com/watch?v=_CDjzrA2ePk

Jakie przepisy zmieniają naszą świadomość o domach energooszczędnych?

Jakie przepisy zmieniają naszą świadomość o domach energooszczędnych? https://www.youtube.com/watch?v=_3YOm6GvESI

Dom energooszczędny, czyli jaki?

Dom energooszczędny, czyli jaki? https://www.youtube.com/watch?v=FJLlxaP7P60

Jakie są korzyści z budowy domu energooszczędnego?

Jakie są korzyści z budowy domu energooszczędnego? https://www.youtube.com/watch?v=KPW7v0hrJIM

Czy opracowanie biznes planu ma sens?

https://www.youtube.com/watch?v=H9hVgk0bfQk

Jak obniżyć straty ciepła i koszty eksploatacji domu

Jak obniżyć straty ciepła i koszty eksploatacji domu Jak obniżyć straty ciepła i koszty eksploatacji domu to pytanie które często zadajemy sobie zbyt późno. Refleksja pojawia się gdy m…

Biznes plan inwestycja handlowa

Biznes plan inwestycja handlowa to nazwa opracowania przygotowanego dla firmy handlowo-usługowo-produkcyjnej z Krotoszyna. W ramach naszej pracy dokonaliśmy całościowej analizy prowadzonej przez spółkę działalności biznesowej oraz przygotowaliśmy założenia w zakresie rozwijanej działalności. Jaka jest specyfika biznes planu przygotowywanego dla spółki która rozwija swoją działalność? Otóż wynika ona z faktu, że:

 • W trakcie prowadzenia analizy należy określić jaki będzie efekt synergii dwóch działalności. Jeżeli będzie efekt w tym zakresie to należy oszacować ile firma jest w stanie w efekcie synergii zyskać.
 • Analiza strategiczna rynku, klientów, konkurencji i innych obszarów powinna prezentować wnioski na podstawie których można oszacować wartość przychodów jaki nowa działalność może osiągnąć. Oczywiście uwzględniając możliwy spadek przychodów z aktualnie prowadzonej działalności w wyniku zmiany asortymentu, modelu biznesowego, lokalizacji i innych okoliczności.
 • Analiza finansowa musi zawierać informacje jakie koszty będzie ponosiła spóła w zakresie nowej działalności. Koszty powinny odzwierciedlać realne wydatki przy założeniu synergii kosztowej.
 • W trakcie prowadzenia działalności biznesowej mogą pojawić się okoliczności które ograniczą możliwość generowania przychodów. Dlatego też w trakcie prowadzenia analizy biznesowej należy przeprowadzić analizę wrażliwości obu działalności biznesowych.

Projekt pod nazwą „Biznes plan inwestycja handlowa” zakończył się sukcesem. Celem naszej pracy było przygotowanie dokumentu który będzie stanowił załącznik do wniosku kredytowego do kredytu bankowego.

Zapraszamy do współpracy
w zakresie opracowania biznes planu

Biznes Plan Inwestycja Deweloperska Polna – 2 etap

Biznes Plan Inwestycja deweloperska Polna – 2 etap Biznes Plan – opis projektu Inwestycja deweloperska przy ulicy Polnej w Poznaniu. Biznes Plan przygotowany dla niej zakładał kompleksowe przy…

Biznes plan remont kamienicy Poznań

Biznes plan remont kamienicy Poznań to nazwa projektu przygotowanego dla poznańskiej spółki specjalizującej się w zakupie i remoncie kamienic. Usługa opracowania biznes planu była pierwszym et…

Biznes plan park handlowy Forst

Biznes plan park handlowy Forst

Biznes plan budynek handlowy Ziemowit

Biznes plan budynek handlowy Ziemowit to kolejny projekt przygotowany w kategorii usług parków handlowych. Celem naszej pracy w tym zakresie jest zaprezentowanie potencjału handlowo-usługowego nie…

Biznes plan Wojska Polskiego

Kolejnym naszym przykładem inwestycji jest projekt pt.: Biznes plan Wojska Polskiego. Polega on na zagospodarowaniu terenu starej kamienicy na Ulicy Wojska Polskiego w Łodzi. Posiadamy duże do…

Biznes plan Strzelce Krajeńskie

Biznes plan Strzelce Krajeńskie to kolejny projekt prowadzony przez naszą spółkę. Uzupełnia bogatą listę realizowanych przez nas inwestycji Do naszych zadań należało przygotowanie peł…

Biznes plan inwestycja Szamotuły

Biznes plan inwestycja Szamotuły to projekt opracowany przez nasz zespół pod koniec października 2018 roku. Nasza praca polegała na kompleksowej analizie i prezentacji inwestycji w zwartym u…

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Rąbień

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Rąbień to kolejny projekt deweloperski dla którego opracowaliśmy biznes plan. Jego celem w postrzeganiu inwestora było: Analiza rynku i konkurencji lokalnej…

Biznes plan pasaż handlowy

Biznes plan Pasaż handlowy to kolejny projekt dla którego opracowaliśmy biznes plan- prezentację inwestycyjną. Celem współpracy było przygotowanie projektu inwestycyjnego pod względem biznesowym i finansowym. W trakcie pracy podobnie jak podczas opracowania biznes planu naszym zadaniem jest wyznaczenie i przeanalizowanie najważniejszych ryzyk biznesowych. Jak wiadomo ryzykiem można zarządzać. Celem biznes planu jest w dużym stopniu opracowanie metod zarządzania ryzykami inwestycyjnymi. Bank finansujący projekt patrzy na każdą inwestycję przez pryzmat ryzyka. Inwestycje budowlane mają to do siebie, że ryzyko inwestycyjne jest utożsamiane z wartością kredytu. Wysoka wartość kredytu oznacza dla banku wysokie ryzyko. Chociaż może w tym stwierdzeniu być mało logiki to należy się z takim podejściem liczyć. Dlatego tak ważny jest biznes plan. Biznes plan który rozwieje wątpliwości w kontekście możliwości realizacji z sukcesem projektu.

Biznes plan Pasaż handlowy to typ inwestycji w których posiadamy bardzo szerokie doświadczenie. Opracowanie biznes planu dla inwestycji budowlanej takiej jak- park handlowy, obiektu handlowo-usługowego typu Biedronka, osiedle mieszkaniowe z powierzchnią handlowo-usługową w parterze lub innej hybrydy łączące powierzchnię mieszkalną z handlowo-usługową stanowi nasz obszar specjalizacji. Potrafimy również przygotować komplet dokumentów kredytowych, aby pozyskać kredyt inwestycyjny na dogodnych warunkach cenowych.

Jeżeli planują Państwo realizację inwestycji budowlanej to zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy do współpracy
w zakresie opracowania biznes planu

Biznes Plan Inwestycja Deweloperska Polna – 2 etap

Biznes Plan Inwestycja deweloperska Polna – 2 etap Biznes Plan – opis projektu Inwestycja deweloperska przy ulicy Polnej w Poznaniu. Biznes Plan przygotowany dla niej zakładał kompleksowe przy…

Biznes plan remont kamienicy Poznań

Biznes plan remont kamienicy Poznań to nazwa projektu przygotowanego dla poznańskiej spółki specjalizującej się w zakupie i remoncie kamienic. Usługa opracowania biznes planu była pierwszym et…

Biznes plan park handlowy Forst

Biznes plan park handlowy Forst

Biznes plan budynek handlowy Ziemowit

Biznes plan budynek handlowy Ziemowit to kolejny projekt przygotowany w kategorii usług parków handlowych. Celem naszej pracy w tym zakresie jest zaprezentowanie potencjału handlowo-usługowego nie…

Biznes plan Wojska Polskiego

Kolejnym naszym przykładem inwestycji jest projekt pt.: Biznes plan Wojska Polskiego. Polega on na zagospodarowaniu terenu starej kamienicy na Ulicy Wojska Polskiego w Łodzi. Posiadamy duże do…

Biznes plan Strzelce Krajeńskie

Biznes plan Strzelce Krajeńskie to kolejny projekt prowadzony przez naszą spółkę. Uzupełnia bogatą listę realizowanych przez nas inwestycji Do naszych zadań należało przygotowanie peł…

Biznes plan inwestycja Szamotuły

Biznes plan inwestycja Szamotuły to projekt opracowany przez nasz zespół pod koniec października 2018 roku. Nasza praca polegała na kompleksowej analizie i prezentacji inwestycji w zwartym u…

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Rąbień

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Rąbień to kolejny projekt deweloperski dla którego opracowaliśmy biznes plan. Jego celem w postrzeganiu inwestora było: Analiza rynku i konkurencji lokalnej…

Biznesplan park handlowy Skierniewice

Biznesplan park handlowy Skierniewice to kolejny projekt który przeprowadziliśmy w modelu opracowania pełnej dokumentacji biznesowej inwestycji oraz pozyskania finansowaniakredyt inwestycyjny. Zawsze naszym celem jest osiągnięcie najlepszych warunków cenowych kredytu. Gdy podejmujemy się realizacji zadania jesteśmy pewni że osiągniemy wyznaczony cel- pozyskamy pozytywną decyzję kredytową, a klient podpisze umowę kredytu inwestycyjnego na oczekiwanych warunkach cenowych i innych.

Rynek nieruchomości komercyjnych systematycznie się rozwija. Firmy działające w tej branży planują realizację coraz większej ilości kompaktowych parków handlowych. Już dzisiaj skala (ilość metrów kwadratowych) nie jest tak ważna jak struktura modelu biznesowego projektu i jego lokalizacja.

W ramach usług świadczonych przez METIS GROUP znajdują się również takie działania jak:

 • Poszukiwanie nieruchomości pod parki handlowe.
 • Przygotowanie inwestycji w zakresie pozyskania wszystkich decyzji formalno-prawnych i innych.
 • Komercjalizacja obiektu.
 • Opracowanie biznes planu i pozyskanie finansowania w formie kredytu inwestycyjnego lub kredytu obrotowego.
 • Realizacja projektu.

Większość z tych czynności wykonywana jest we współpracy z partnerami biznesowymi takimi jak biuro projektów architektonicznych, firma budowlana, deweloper komercyjny i inni. Biznesplan park handlowy Skierniewice został zakończony sukcesem. Przygotowany biznes plan spotkał się z akceptacją inwestora oraz banku. W konsekwencji otrzymaliśmy pozytywną decyzję kredytową.

Zapraszamy do współpracy

w zakresie opracowania biznes planu

Biznes Plan Inwestycja Deweloperska Polna – 2 etap

Biznes Plan Inwestycja deweloperska Polna – 2 etap Biznes Plan – opis projektu Inwestycja deweloperska przy ulicy Polnej w Poznaniu. Biznes Plan przygotowany dla niej zakładał kompleksowe przy…

Biznes plan remont kamienicy Poznań

Biznes plan remont kamienicy Poznań to nazwa projektu przygotowanego dla poznańskiej spółki specjalizującej się w zakupie i remoncie kamienic. Usługa opracowania biznes planu była pierwszym et…

Biznes plan park handlowy Forst

Biznes plan park handlowy Forst

Biznes plan budynek handlowy Ziemowit

Biznes plan budynek handlowy Ziemowit to kolejny projekt przygotowany w kategorii usług parków handlowych. Celem naszej pracy w tym zakresie jest zaprezentowanie potencjału handlowo-usługowego nie…

Biznes plan Wojska Polskiego

Kolejnym naszym przykładem inwestycji jest projekt pt.: Biznes plan Wojska Polskiego. Polega on na zagospodarowaniu terenu starej kamienicy na Ulicy Wojska Polskiego w Łodzi. Posiadamy duże do…

Biznes plan Strzelce Krajeńskie

Biznes plan Strzelce Krajeńskie to kolejny projekt prowadzony przez naszą spółkę. Uzupełnia bogatą listę realizowanych przez nas inwestycji Do naszych zadań należało przygotowanie peł…

Biznes plan inwestycja Szamotuły

Biznes plan inwestycja Szamotuły to projekt opracowany przez nasz zespół pod koniec października 2018 roku. Nasza praca polegała na kompleksowej analizie i prezentacji inwestycji w zwartym u…

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Rąbień

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Rąbień to kolejny projekt deweloperski dla którego opracowaliśmy biznes plan. Jego celem w postrzeganiu inwestora było: Analiza rynku i konkurencji lokalnej…

Biznes plan park handlowy Łódź

Biznes plan park handlowy Łódź to kolejny projekt przygotowany do wiodącej firmy deweloperskiej komercyjnej na polskim rynku. Celem biznes planu było usystematyzowanie wszystkich założeń biznesowych oraz przygotowanie pełnej dokumentacji do pozyskania kredytu inwestycyjnego. Celem naszej pracy była pełna obsługa w tym zakresie.

Jaka jest specyfika biznes planu dla projektu handlowo-usługowego?

Posiadamy już dość duże doświadczenie w zakresie przygotowania projektów typu: Biznes plan park handlowy Łódź. W biznes planie należy bardzo dużą uwagę poświęcić kosztom realizacji procesu budowlanego parku handlowego ponieważ wynika on w pewnym stopniu z warunków umów najmu. Jak wiadomo część lokali jest skomercjalizowanych przed napisaniem biznes planu, a część po jego przygotowaniu. Dlatego też waro uwzględnić w rozliczeniach ewentualne koszty operacyjne ponoszone lub nie ponoszone przez najemców. Najbezpieczniej jest przygotować biznes plan po zakończeniu procesu komercjalizacji, ale jak wskazuje praktyka w tym zakresie jest to nie możliwe. Dlaczego? Ponieważ każdej firmie zależy na czasie.

Kolejnym punktem wskazującym na specyfikę zabudowy handlowo-usługowej jest długoterminowość projektu. Zabudowę mieszkaniową realizuje się w ciągu kilku do kilkunastu miesięcy do osiągnięcia zysku. Projekt handlowy „amortyzowany” jest przez najczęściej 10 lat lub więcej. Każda minimalna zmiana w budżecie kosztów oraz prognozowanych przychodów może wpłynąć negatywnie na wynik finansowy- zysk. Warto w tym momencie wspomnieć, że zmiany budżetowe mają swoje odzwierciedlenie we wskaźnikach finansowych- NPV, IRR i DSCR, które mają duże znaczenie dla analityków finansowych bankowych. Dlatego też w trakcie przygotowania biznes planu opracowana jest szczegółowa analiza wskaźnikowa oraz analiza wrażliwości projektu. Podsumowaniem całej pracy jest prognoza sprawozdania finansowego.

Zapraszamy do współpracy

w zakresie opracowania biznes planu

Biznes Plan Inwestycja Deweloperska Polna – 2 etap

Biznes Plan Inwestycja deweloperska Polna – 2 etap Biznes Plan – opis projektu Inwestycja deweloperska przy ulicy Polnej w Poznaniu. Biznes Plan przygotowany dla niej zakładał kompleksowe przy…

Biznes plan remont kamienicy Poznań

Biznes plan remont kamienicy Poznań to nazwa projektu przygotowanego dla poznańskiej spółki specjalizującej się w zakupie i remoncie kamienic. Usługa opracowania biznes planu była pierwszym et…

Biznes plan park handlowy Forst

Biznes plan park handlowy Forst

Biznes plan budynek handlowy Ziemowit

Biznes plan budynek handlowy Ziemowit to kolejny projekt przygotowany w kategorii usług parków handlowych. Celem naszej pracy w tym zakresie jest zaprezentowanie potencjału handlowo-usługowego nie…

Biznes plan Wojska Polskiego

Kolejnym naszym przykładem inwestycji jest projekt pt.: Biznes plan Wojska Polskiego. Polega on na zagospodarowaniu terenu starej kamienicy na Ulicy Wojska Polskiego w Łodzi. Posiadamy duże do…

Biznes plan Strzelce Krajeńskie

Biznes plan Strzelce Krajeńskie to kolejny projekt prowadzony przez naszą spółkę. Uzupełnia bogatą listę realizowanych przez nas inwestycji Do naszych zadań należało przygotowanie peł…

Biznes plan inwestycja Szamotuły

Biznes plan inwestycja Szamotuły to projekt opracowany przez nasz zespół pod koniec października 2018 roku. Nasza praca polegała na kompleksowej analizie i prezentacji inwestycji w zwartym u…

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Rąbień

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Rąbień to kolejny projekt deweloperski dla którego opracowaliśmy biznes plan. Jego celem w postrzeganiu inwestora było: Analiza rynku i konkurencji lokalnej…

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Warszawa

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Warszawa został przygotowany dla inwestora o dużym doświadczeniu w branży budowlanej. Nasz profesjonalizm został doceniony dlatego oferta została zaakceptowana. W zakresie naszej pracy było opracowanie kompleksowej analizy rynku, konkurencji i opcji realizacji projektu. Analiza finansowa która stanowi podstawę uzyskana kredytu została przygotowana zgodnie z oczekiwaniami największych banków w Polsce oraz wyznaczonych przez nie standardów. W trakcie opracowania biznes planu przekazywaliśmy Inwestorowi wskazówki w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji które przydadzą się na kolejnych etapach pracy. W naszym przekonaniu ważne były również sugestie wynikające z doświadczenie w zakresie prowadzenia biura architektonicznego (www.ari.com.pl).

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Warszawa jest zlokalizowana w Gminie Nieporęt pod Warszawą. Jest to malownicza lokalizacja nad kanałem Zegrzyńskim. Analiza rynku wykazała, że jest to lokalizacja bardzo przyszłościowa ponieważ coraz więcej ludzi myśli o wyprowadzeniu się z miasta. Głównym powodem jest chęć osiągnięcia równowagi między życiem zawodowym, a prywatnym.

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Warszawa zawiera rozbudowaną analizę finansową składającą się z takich elementów jak:

 • Analiza poszczególnych kategorii kosztów na podstawie pozyskanych ofert.
 • Analiza statyczna kosztów i przychodów.
 • Analiza dynamiczna kosztów i przychodów.
 • Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji.
 • Analiza wrażliwości kosztów i przychodów.
 • Analiza efektywności sprzedaży produktu.
 • Analiza różnych scenariuszy realizacji w zależności od ceny i czasu.
 • Rzeczywista analiza finansowa.
 • Analiza finansowa kredytu na wartość netto.
 • Analiza finansowa kredytu na wartość vat (kredyt rewolwingowy).
 • Analiza NPV, IRR i innych wskaźników.
 • Sprawozdanie finansowe (prognozowa rachunku zysków i stra, bilansu, rachunku przepływów pieniężnych oraz wskaźnikowa).

Biznes plan jest najważniejszym produktem naszej spółki. Coraz więcej zleceń realizowanych jest przez nas właśnie w Warszawie. Wynika to z faktu, że świadczymy usługi na bardzo wysokim poziomie, a otrzymany biznes plan praktycznie gwarantuje pozyskanie finansowania. Nasz zespół łączy w sobie wiedzę finansową, budowlaną, prawną i marketingową. Ta wiedza jest bezwzględnie potrzebna w trakcie przygotowania biznes planu. Wspólnie posiadamy również doświadczenie w realizowaniu projektów mieszkaniowych jednorodzinnych i wielorodzinnych. Oznacza to, że biznes plan był przez nas osobiście zweryfikowany. Zapraszamy do współpracy w zakresie przygotowania biznes planu dla inwestycji budowlanych na terenie całej Polski. Zakresem naszej specjalizacji jest przygotowanie biznes planu dla takich inwestycji jak:

 • Mieszkaniowe,
 • Komercyjne (parki handlowe, hotele, condo-hotele),
 • Służby zdrowia (szpitale, kliniki, domy spokojnej starości),
 • Biurowe (parki biurowe, kompleksy lub budynki biurowe dla spółek),
 • Parki logistyczne.

Biznes plan Dom spokojnej starości Rawicz

Biznes plan Dom spokojnej starości Rawicz to projekt przygotowany od etapu opracowania dokumentacji projektowej. Nasz zakres pracy obejmował przygotowanie założeń biznesowo-organizacyjnych, opracowanie kosztorysów budowlanych oraz ostatecznie pozyskanie finansowania dla niniejszego zadania inwestycyjnego.

Posiadamy już dość duże doświadczenie w zakresie przygotowania inwestycji w zakresie służby zdrowia oraz domów spokojnej starości dlatego Inwestor zdecydował się na współpracę właśnie z nami. W ramach domu spokojnej starości przewidziana jest również część zabiegowa z przeznaczeniem leczenia chorób nowotworowych.

Biznes plan Domu spokojnej starości w Rawiczu składał się z takich elementów jak:

 1. Opis Inwestora: sytuacja prawna, finansowa, jednostki zaangażowane w realizację zlecenia itd.
 2. Analiza makroekonomiczna rynku.
 3. Analiza mikroekonomiczna.
 4. Opis modelu biznesowego inwestycji.
 5. Analiza SWOT.
 6. Założenia strategii rozwoju inwestycji i działalności domu spokojnej starości (wynika to z faktu, że na nieruchomość istnieje możliwość rozbudowy o dodatkowe 60 pokoi domu spokojnej starości lub kliniki).
 7. Marketing MIX.
 8. Założenia organizacyjne realizacji projektu.
 9. Analiza finansowa:
  1. Opis założeń finansowych i dokumentów źródłowych,
  2. Analiza statyczna finansowa,
  3. Analiza dynamiczna finansowa,
  4. Analiza wrażliwości,
  5. Analiza NPV, IRR i innych wskaźników finansowych.
  6. Analiza wrażliwości.
 10. Dokumentacja księgowa:
  1. Rachunek zysków i strat.
  2. Bilans,
  3. Cash flow.
  4. Analiza wskaźnikowa projektu.
 11. Podsumowanie inwestycji.
 12. Załączniki.

Przygotowane przez nas Biznes plany domów spokojnej starości są wykorzystywane przez Inwestorów dla potrzeb pozyskania kredytu inwestycyjnego. Wielu z naszych klientów posługuje się przygotowanym dokumentem w trakcie organizacji inwestycji, a następnie zarządzania nią. Biznes plan wielokrotnie potwierdził swoją skuteczność w pozyskaniu finansowania czego dowodem są statystyki w zakresie pozyskanych finansowań. Jesteśmy specjalistami w przygotowaniu i realizacji inwestycji budowlanych.