Biznes plan blok mieszkalny ul. Polna

METIS GROUP » 2015

Biznes plan blok mieszkalny ul. Polna

Biznes plan blok mieszkalny ul. Polna (www.polna28.pl). Inwestycja jest zlokalizowana w samym centrum dzielnicy Jeżyce. Ten obszar Poznania w czasie przygotowania biznes planu przeżywała rozkwit. Wielu lokalnych i ogólnopolskich deweloperów w ostatnim czasie kupiło w tej okolicy działki pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Należy zakładać, że w kolejnych latach popyt na mieszkania na Jeżycach będzie wzrastał w związku ze wzrostem podaży.

Biznes plan blok mieszkalny ul. Polna – zakres pracy

Najważniejsze cele realizacji zadania:

 • Analiza poznańskiego rynku deweloperskiego, a w szczególności sub-rynku jeżyckiego. Wyznaczenie cech charakteryzujących inwestycje deweloperskie na Jeżycach.
 • Przygotowanie charakterystyki najlepiej sprzedających się mieszkań w okolicy (w konkurencyjnych inwestycjach deweloperskich).
 • Opracowanie strategii cenowej powierzchni mieszkaniowej i handlowo-usługowej.
 • Przygotowanie analizy ryzyka inwestycyjnego, która prezentuje sposób minimalizowania lub eliminacji ryzyka.
 • Opracowanie analizy finansowej statycznej kosztów i przychodów, a w szczególności przełożenie jej na strukturę dynamiczną- harmonogram rzeczowo finansowy realizacji inwestycji.
 • Analiza wskaźnikowa prezentująca najważniejsze wskaźniki oceny projektów, a w szczególności wskaźnika LTV i DSCR.
 • Dokładna analiza wrażliwości inwestycji na zmianę najważniejszych pozycji kosztów i przychodów.
 • Przygotowanie analizy wrażliwości inwestycji na zmianę wartości przychodów spowodowanej spadkiem ceny jednostkowej sprzedaży.
 • Omówienie z pracownikami banku biznes planu, scenariuszy efektywności sprzedaży i wszystkich najważniejszych obszarów opracowania.
 • Przygotowanie wniosku kredytowego i finalizacja umowy.

Biznesplan inwestycja mieszkaniowa ul. Polna osiągnął sukces. Inwestor zaakceptował finalną wersję opracowania, która następnie została złożona w bankach z którymi prowadzono konsultację. Ostatecznie naszym zadaniem było omówienie wszystkich założeń biznes planu z pracownikiem banku i doprowadzenie do uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej.

Biznes plan blok mieszkalny ul. Polna – inne realizacje

Biznes plan zakup apartamentów
Biznes plan zakupu apartamentów

Biznes plan zakupu apartamentów polegał na opracowaniu analizy rynku najmów lokali apartamentowych o…

Biznes Plan inwestycja deweloperska
Biznes Plan inwestycja deweloperska

Opracowaliśmy kompleksowy biznes plan inwestycja deweloperska przy ulicy Polnej w Poznaniu. Inwestyc…

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Łódź
Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Łódź

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Łódź to kolejna nasza realizacja w mieście słynącym z włókiennic…

Biznes plan inwestycja apartamentowa
Biznes plan inwestycja apartamentowa

Biznes plan inwestycja apartamentowa to kolejny projekt dla którego przygotowaliśmy pełną dokumentac…

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Warszawa

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Warszawa został przygotowany dla inwestora o dużym doświadczeniu…

Biznes plan osiedle mieszkaniowe
Biznes plan osiedle mieszkaniowe

Biznes plan osiedle mieszkaniowe Jarocin Biznes plan osiedle mieszkaniowe Jarocin to kolejny projekt…

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa

Biznes plan Inwestycja mieszkaniowa Balonowa to projekt deweloperski przygotowany dla firmy dewelope…

Biznes plan inwestycji deweloperskiej
Biznes plan inwestycji deweloperskiej

Biznes plan inwestycji deweloperskiej został przygotowany dla poznańskiej firmy deweloperskiej Terra…

Inwestycja mieszkaniowa Chorzów METIS GROUP
Biznes Plan Inwestycja Mieszkaniowa Chorzów

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa wielorodzinna Chorzów to projekt doradczy, którego celem było ko…

Biznes plan prywatna klinika medyczna

Prywatna klinika jednego dnia | METIS GROUP
METIS GROUP » 2015

Biznes plan prywatna klinika medyczna

Biznes plan prywatna klinika medyczna jednego dnia z gabinetami medycznymi specjalistów świadczących usługi prywatnie oraz z refundacją NFZ to kolejny projekt dla którego przygotowaliśmy analizę finansową z elementami biznes planu. Do najważniejszych celów realizacji zadania należało:  

Biznes plan prywatna klinika medyczna

 • Analiza popytu na usługi medyczne  wśród pacjentów z Niemiec oraz lokalnych z województwa Zachodnio-pomorskiego.
 • Ocena ofert konkurencyjnych skierowanych na rynek niemiecki.
 • Analiza ryzyk inwestycyjnych w trakcie procesu realizacji inwestycji. Wyznaczenie metod ich redukcji lub eliminacji.
 • Opracowanie modelu biznesowego najbardziej perspektywicznych usług medycznych i zabiegów. Opracowanie budżetu ich realizacji oraz strategii cenowej usług.
 • Analiza finansowa realizacji inwestycji, prognoza finansowa kosztów (budżetowanie procesu budowy, wykończenia i wyposażenia kliniki, prognozy przychodów, analiza wrażliwości itd. (dwie opcje z kontraktem NFZ i bez).
 • Nawiązanie kontaktów biznesowych z prywatnymi jednostkami medycznymi za granicą, touroperatorami itd. Analiza możliwości stworzenia drugiego źródła przychodów.

Biznes plan prywatna klinika medyczna to opracowanie które wymaga bardzo dużego zaangażowania ze strony Inwestora oraz zespołu lekarzy. Każdy z uczestników procesu inwestycyjnego musi mieć świadomość, że od rzetelności przekazanych informacji zależy rentowność inwestycji. Do najważniejszych informacji należą: zakres świadczonych usług (dokładna specyfika realizowanej usługi z uwzględnieniem czasu realizacji, wykorzystanego sprzętu, zaangażowania personelu pomocniczego itd.), wymagany sprzęt medyczny, sposób przygotowania pacjenta itd. Wszystkie informacje są bardzo istotne aby oszacować całościowy koszt wykonania usługi medycznej.

Opracowanie pt.: Biznes plan prywatna klinika medyczna, został pozytywnie zweryfikowany przez zespół Inwestora. Ostatecznie projekt zakończył się sukcesem.

Biznes plan prywatna klinika medyczna – inne realizacje

Biznes Plan Klinika Onkologiczna Kruszewo

Biznes plan Klinika onkologiczna Kruszewo to projekt przygotowany dla Spółdzielni Medycznej Pałac Kr…

Biznes Plan dom spokojnej starości 2

Biznes plan dom spokojnej starości 2 został zrealizowane na przełomie czerwca i lipca. Jest to ważny…

Prywatna klinika jednego dnia | METIS GROUP
Biznes plan prywatna klinika medyczna

Biznes plan prywatna klinika medyczna jednego dnia z gabinetami medycznymi specjalistów świadczących…

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala
Analiza strategiczna rozbudowy szpitala w Grodzisku Wielkopolskim

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala w Grodzisku Wielkopolskim to kolejny projekt który zrealizow…

Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny
Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny

Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny z funkcją wypoczynkowo rekreacyjną w Puszczykowie koło Poznania …

Biznes plan rewitalizacja park handlowy

Inwestycja komercyjna Kalisz Babina | METIS GROUP
METIS GROUP » 2015

Biznes plan rewitalizacja park handlowy

Biznes plan rewitalizacja park handlowy to projekt polegający na opracowaniu pełnej dokumentacji finansowej mającej na celu ostateczne pozyskania kredytu inwestycyjnego. Inwestycja polega na rewitalizacji budynku koszar znajdujących się w Kaliszy przy ulicy Babiny w celu zrealizowania w nich parki handlowego z wiodącym najemcą ogólnopolską spożywczą siecią handlową. Wykonana praca została pozytywnie zatwierdzona przez Inwestora a następnie Bank finansujący inwestycję.

Biznes plan rewitalizacja park handlowy

Do najważniejszych celów w zakresie opracowania biznes planu należało:

 • Analiza kaliskiego rynku powierzchni komercyjnych. Analiza stawek na rynku.
 • Konsultacje z pośrednikami nieruchomości w kwestii dynamiki na rynku.
 • Wyznaczenie mapy potencjału rozwoju miasta- wyznaczenie obszarów strategicznych i obszarów miasta w których istnieje potencjał rozwoju infrastruktury komercyjnej.
 • Analiza cenowa rynku najmu i ich jakości.
 • Opracowanie modelu biznesowego inwestycji.
 • Przygotowanie analizy finansowej- wyznaczenie budżetu początkowego inwestycji inwestycji z uwzględnieniem 10 letniego okresu najmu obiektu oraz spłaty kredytu.
 • Opracowanie analizy wrażliwości inwestycji w kontekście rotacji najemców.
 • Przygotowanie analizy finansowej Rachunku zysku i strat oraz bilansu dla inwestycji.
 • Konsultacje z instytucjami finansowymi w kontekście możliwości pozyskania finansowania dla inwestycji oraz warunków cenowych. Po konsultacjach model finansowy został dostosowany do założeń banku

Biznes plan rewitalizacji budynku koszar pod obiekt handlowo-usługowy został pozytywnie zweryfikowany i zatwierdzony przez Inwestora.

Biznes plan rewitalizacja park handlowy – inne realizacje

Biznes plan budynek Biedronka
Biznes plan budynek Biedronka

Biznes plan budynek Biedronka Pyzdry to inwestycja przygotowana dla Inwestora specjalizującego się w…

Biznes plan obiekt handlowy Rzgów
Biznes plan obiekt handlowy Rzgów

Biznes plan obiekt handlowy Rzgów to nazwa projektu doradczego którego celem było opracowanie komple…

Biznes plan Biedronka Godziesze
Biznes plan Biedronka Godziesze

Biznes plan Biedronka Godziesze to łatwy projekt przygotowany dla stałego klienta realizującego inwe…

Biznes plan Biedronka i park handlowy
Biznes plan Biedronka i park handlowy

Biznes plan Biedronka i park handlowy Rokietnica został opracowany dla inwestora posiadającego kilku…

Biznes plan Park handlowy Kalisz
Biznes plan Park handlowy Kalisz

Biznes plan Park handlowy Kalisz to projekt przygotowany dla prywatnego inwestora planującego realiz…

Biznes plan park handlowy Niemcy
Biznes plan park handlowy Niemcy

Biznes plan park handlowy Niemcy

Biznes plan galeria handlowa Ziemowit
Biznes plan galeria handlowa Ziemowit

Biznes plan galeria handlowa Ziemowit to kolejny projekt przygotowany w kategorii budynków handlowo-…

Biznes plan budynek handlowy Wojska Polskiego
Biznes plan budynek handlowy Wojska Polskiego

Biznes plan budynek handlowy przy ulicy Wojska Polskiego w Łodzi to kolejny projekt który zrealizowa…

Biznes plan park handlowy Strzelce Krajeńskie

Biznes plan park handlowy Strzelce Krajeńskie to kolejny projekt prowadzony przez naszą spółkę. Uzup…

Biznes plan pasaż handlowo-usługowy

Biznes plan pasaż handlowo-usługowy Sobótka to nazwa kolejnego projektu parku handlowego dla którego…

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala w Grodzisku Wielkopolskim

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala
METIS GROUP » 2015

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala w Grodzisku Wielkopolskim to kolejny projekt który zrealizowaliśmy dla jednostki służby zdrowia. Analiza strategiczna była połączona z analizą architektoniczno budowlaną szpitala. Najważniejsze cele jakie osiągnął zespół projektowy to:

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala – zakres opracowania

 • Analiza grupy aktualnych pacjentów. Prognozowanie zmiany struktury pacjentów w kolejnych latach na podstawie postępujących zmian przez ostatnie 5 lat funkcjonowania szpitala.
 • Analiza danych statystycznych zbieranych przez Główny Urząd Statystyczny.
 • Prognozowanego zapotrzebowania na usługi medyczne.
 • Analiza efektywności prowadzenia działalności operacyjnej w szpitalu w tym: analiza wykorzystania łóżek w szpitalu.
 • Analiza wykorzystania potencjału okolicznych szpitali- konkurencji i realizowanych w nich inwestycji.
 • Analiza finansowa szpitala w porównaniu do okolicznych jednostek.
 • Biznes plan rozbudowy szpitala i jego wpływu na poprawę sytuacji finansowej jednostki.
 • Analiza finansów nakładów na realizację inwestycji.

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala – inne realizacje

Biznes Plan Klinika Onkologiczna Kruszewo

Biznes plan Klinika onkologiczna Kruszewo to projekt przygotowany dla Spółdzielni Medycznej Pałac Kr…

Biznes Plan dom spokojnej starości 2

Biznes plan dom spokojnej starości 2 został zrealizowane na przełomie czerwca i lipca. Jest to ważny…

Prywatna klinika jednego dnia | METIS GROUP
Biznes plan prywatna klinika medyczna

Biznes plan prywatna klinika medyczna jednego dnia z gabinetami medycznymi specjalistów świadczących…

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala
Analiza strategiczna rozbudowy szpitala w Grodzisku Wielkopolskim

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala w Grodzisku Wielkopolskim to kolejny projekt który zrealizow…

Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny
Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny

Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny z funkcją wypoczynkowo rekreacyjną w Puszczykowie koło Poznania …

Biznes plan budynek deweloperski

METIS GROUP » 2015

Biznes plan budynek deweloperski

Biznes plan budynek deweloperski w Poznaniu przy ulicy Górna Wilda został przygotowany dla poznańskiej firmy deweloperskiej specjalizującej się w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym. Inwestycja zakładała realizację budynku mieszkaniowego z lokalami handlowo-usługowymi w parterze budynku. Przygotowany przez naszą firmę biznes plan miał na celu podsumowanie wszystkich założeń inwestycyjnych oraz zaprezentowanie różnych scenariuszy realizacji inwestycji. Podczas procesu opracowania scenariuszy przygotowaliśmy zestawienie wszystkich newralgicznych punktów, które mogą wpłynąć na powodzenie realizacji inwestycji. Naszym zadaniem było wyeliminowanie/zminimalizowanie ryzyk.

Biznes plan budynek deweloperski

Najważniejsze cele realizacji zadania:

 • Analiza poznańskiego rynku deweloperskiego pod względem cenowym i jakościowym.
 • Opracowanie charakterystyki najczęściej sprzedawanych mieszkań na rynku.
 • Wyznaczenie segmentów klientów na rynku.
 • Opracowanie dokładnej charakterystyki grupy docelowej klientów dla planowanej inwestycji. Przygotowanie dokładnej strategii marketingowej z myślą o grupie docelowej klientów.
 • Opracowanie kompleksowego modelu pozycjonowania oferty na rynku opierając założenia strategiczne na analizie rynku, czyli sukcesach i porażkach konkurencji.
 • Określenie strategii cenowej w stosunku do każdego mieszkania na podstawie wyników analizy rynku pod względem najczęściej sprzedawanych mieszkań na rynku.
 • Opracowanie analizy finansowej statycznej i dynamicznej dla banku.
 • Przygotowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz analizy dynamicznej, wskaźnikowej inwestycji.
 • Prowadzenie spotkań z przedstawicielami banków w kwestii pozyskania finansowania.

Biznes plan budynek deweloperski – inne realizacje

Biznes plan zakup apartamentów
Biznes plan zakupu apartamentów

Biznes plan zakupu apartamentów polegał na opracowaniu analizy rynku najmów lokali apartamentowych o…

Biznes Plan inwestycja deweloperska
Biznes Plan inwestycja deweloperska

Opracowaliśmy kompleksowy biznes plan inwestycja deweloperska przy ulicy Polnej w Poznaniu. Inwestyc…

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Łódź
Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Łódź

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Łódź to kolejna nasza realizacja w mieście słynącym z włókiennic…

Biznes plan inwestycja apartamentowa
Biznes plan inwestycja apartamentowa

Biznes plan inwestycja apartamentowa to kolejny projekt dla którego przygotowaliśmy pełną dokumentac…

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Warszawa

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Warszawa został przygotowany dla inwestora o dużym doświadczeniu…

Biznes plan osiedle mieszkaniowe
Biznes plan osiedle mieszkaniowe

Biznes plan osiedle mieszkaniowe Jarocin Biznes plan osiedle mieszkaniowe Jarocin to kolejny projekt…

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa

Biznes plan Inwestycja mieszkaniowa Balonowa to projekt deweloperski przygotowany dla firmy dewelope…

Biznes plan inwestycji deweloperskiej
Biznes plan inwestycji deweloperskiej

Biznes plan inwestycji deweloperskiej został przygotowany dla poznańskiej firmy deweloperskiej Terra…

Inwestycja mieszkaniowa Chorzów METIS GROUP
Biznes Plan Inwestycja Mieszkaniowa Chorzów

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa wielorodzinna Chorzów to projekt doradczy, którego celem było ko…

Biznes plan budynek mieszkalny z usługami

Biznes plan budynek mieszkalny z usługami

Biznes plan budynek mieszkalny z usługami

Biznes plan budynek mieszkalny z usługami w parterze to projekt przygotowany dla poznańskiego dewelopera. Inwestycja została zaplanowana w Poznaniu przy ulicy ul. Kurpińskiego. Dzielnica Poznania- Piątkowo, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem poznaniaków i osób przyjeżdżających na studia. Głównymi argumentami przemawiającymi za wyborem tej dzielnicy jest: bliskość campusu akademickiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, komfortowa obsługa komunikacyjna z wykorzystaniem tzw.: „szybkiego tramwaju”, duża ilość zieleni w okolicy oraz bardzo dobrze przygotowana infrastruktura społeczna, handlowa i inna.

Biznes plan budynek mieszkalny z usługami- najważniejsze zadania

Poniżej prezentujemy najważniejsze cele wyznaczone przez Inwestora w kontekście realizacji zadania polegającego na przygotowaniu biznes planu:

 • Analiza poznańskiego rynku deweloperskiego, a w szczególności preferencji klientów na Piątkowie. Dokładna analiza popytu i podaży na Piątkowie (sub-rynek Poznania).
 • Dokładna analiza i ocena ofert konkurencyjnych w okolicy. Opracowanie dokładnej charakterystyki inwestycji opierając swoją pracę o sukcesy realizowanych inwestycji.
 • Pozycjonowanie oferty na rynku- wyznaczenie przewagi konkurencyjnej.
 • Opracowanie strategii cenowej inwestycji i wszystkich mieszkań w zależności od ich atrakcyjności.
 • Przygotowanie strategii marketingowej inwestycji wpisującej się w strategię sprzedażową.
 • Opracowanie harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji.
 • Przygotowanie dokumentów finansowych do banku.
 • Prezentacja biznes planu przed bankiem (doradztwo kredytowe). Prowadzenie negocjacji.

Biznes plan budynek mieszkaniowy Poznań to zawsze zadanie wymagające dużej uwagi ze względu na mnogość dokumentacji projektowej, która zmienia się pod względem zakresu i formy w zależności od inwestycji. Treść każdego dokumentu ma znaczenie w trakcie opracowania biznes planu ponieważ informacje opisane w dokumencie muszą być kompletne i rzetelne. Ostatecznie celem osoby przygotowującej biznes plan jest rzetelność.

Biznes plan budynek mieszkalny z usługami – inne realizacje

Biznes plan zakup apartamentów
Biznes plan zakupu apartamentów

Biznes plan zakupu apartamentów polegał na opracowaniu analizy rynku najmów lokali apartamentowych o…

Biznes Plan inwestycja deweloperska
Biznes Plan inwestycja deweloperska

Opracowaliśmy kompleksowy biznes plan inwestycja deweloperska przy ulicy Polnej w Poznaniu. Inwestyc…

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Łódź
Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Łódź

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Łódź to kolejna nasza realizacja w mieście słynącym z włókiennic…

Biznes plan inwestycja apartamentowa
Biznes plan inwestycja apartamentowa

Biznes plan inwestycja apartamentowa to kolejny projekt dla którego przygotowaliśmy pełną dokumentac…

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Warszawa

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa Warszawa został przygotowany dla inwestora o dużym doświadczeniu…

Biznes plan osiedle mieszkaniowe
Biznes plan osiedle mieszkaniowe

Biznes plan osiedle mieszkaniowe Jarocin Biznes plan osiedle mieszkaniowe Jarocin to kolejny projekt…

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa

Biznes plan Inwestycja mieszkaniowa Balonowa to projekt deweloperski przygotowany dla firmy dewelope…

Biznes plan inwestycji deweloperskiej
Biznes plan inwestycji deweloperskiej

Biznes plan inwestycji deweloperskiej został przygotowany dla poznańskiej firmy deweloperskiej Terra…

Inwestycja mieszkaniowa Chorzów METIS GROUP
Biznes Plan Inwestycja Mieszkaniowa Chorzów

Biznes plan inwestycja mieszkaniowa wielorodzinna Chorzów to projekt doradczy, którego celem było ko…

Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny

Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny
METIS GROUP » 2015

Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny

Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny z funkcją wypoczynkowo rekreacyjną w Puszczykowie koło Poznania został przygotowany dla potrzeb uzyskania pozytywnej decyzji rady nadzorczej spółki o możliwości realizacji projektu. Drugim krokiem do którego miał zostać wykorzystany biznes plan było uzyskania kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na realizację budowlaną inwestycji.

Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny – najważniejsze etapy pracy

 • Analiza zapotrzebowania na usługi rehabilitacyjne: konsultacje, zajęcia ruchowe i zabiegi ortopedyczne.
 • Badanie konkurencji: analiza oferty, wizerunku, pozycjonowania, sprawozdań finansowych i innych informacji będących wiarygodnym źródłem informacji.
 • Opracowanie modelu biznesowego rozbudowy ośrodka rehabilitacyjno-wypoczynkowego z uwzględnieniem zmiany funkcji w istniejącej części budynku. Dodatkowym elementem w trakcie pracy było przygotowanie koncepcji architektonicznej opracowanej przez biuro projektów architektonicznych.
 • Prognozy finansowe: analiza statyczna przychodów, analiza statyczna kosztów, analiza przepływów finansowych, analiza wskaźnikowa.
 • Analiza wrażliwości inwestycji w kontekście zmiany sytuacji finansowej spółki w efekcie zmiany obłożenia ośrodka.
 • Przygotowanie rekomendacji w zakresie realizacji inwestycji oraz prezentacja jej przez Zarządem spółki.
 • Rozmowa z inwestorami zainteresowanymi współ-uczestniczeniem w realizacji inwestycji.

Biznes plan rozbudowa ośrodka rehabilitacyjnego był jednym z pierwszych zleceń przygotowanych dla jednostki działającej na rynku służby zdrowia. Doświadczenie zdobyte podczas przygotowania biznes planu korzystnie wpłynęło na rozwój wiedzy i świadomości na temat tego jak działa rynek medyczny.

Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny – inne realizacje

Biznes Plan Klinika Onkologiczna Kruszewo

Biznes plan Klinika onkologiczna Kruszewo to projekt przygotowany dla Spółdzielni Medycznej Pałac Kr…

Biznes Plan dom spokojnej starości 2

Biznes plan dom spokojnej starości 2 został zrealizowane na przełomie czerwca i lipca. Jest to ważny…

Prywatna klinika jednego dnia | METIS GROUP
Biznes plan prywatna klinika medyczna

Biznes plan prywatna klinika medyczna jednego dnia z gabinetami medycznymi specjalistów świadczących…

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala
Analiza strategiczna rozbudowy szpitala w Grodzisku Wielkopolskim

Analiza strategiczna rozbudowy szpitala w Grodzisku Wielkopolskim to kolejny projekt który zrealizow…

Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny
Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny

Biznes plan ośrodek rehabilitacyjny z funkcją wypoczynkowo rekreacyjną w Puszczykowie koło Poznania …

Gazeta Wyborcza o nas pisze!

Gazeta wyborcza M2- rynek deweloperski Marek Krzyminski 1

Gazeta Wyborcza o nas pisze! W dodatku do Gazety Wyborczej o nazwie M2 poświęconej rynkowi deweloperskiemu opublikowano wywiad z Markiem Krzymińskim, właścicielem METIS GROUP i przedstawicielu Alstal Grupa Budowlana. Nazwali nas nową wielką siłą budowlaną na kujawsko-pomorskim rynku deweloperskim. Firma Alstal Grupa Budowlana we współpracy z Markiem Krzymińskim przygotowała się do rozpoczęcia działalności deweloperskiej. Właściciel METIS GROUP posiada szerokie doświadczenie w wyborze terenów inwestycyjnych, przygotowaniu projektu i procesem realizacji. Know-how wprowadzony do spółki Alstal Dom zależnej od Alstal Grupa Budowlana pozwolił na przygotowanie nowych projektów inwestycyjnych. Pomysł na biznes deweloperski grupy Alstal był przygotowany od podstaw pod okiem naszego właściciela.

METIS GROUP to firma specjalizująca się w przygotowaniu nowych inwestycji i rozwoju firm deweloperskich. Posiadamy szerokie doświadczenie, wiedzę i umiejętności niezbędne do zbudowania przewagi konkurencyjnej. Wspieramy proces współpracy z biurem projektów w procesie przygotowania modelu biznesowego.

Cieszy nas fakt, że Gazeta zwróciła uwagę na naszą aktywność. To efekt wielu miesięcy pracy w firmie Alstal Grupa Budowlana. Dziennikarz Gazety Wyborczej zwrócił uwagę na model biznesowy Alstal Dom jako źródło przewagi konkurencyjnej firmy. Liczymy na to, że więcej deweloperów zainteresuje nasza oferta przygotowania:

1. Studium wykonalności inwestycji (efektywności finansowej).

2. Analizy strategicznej rynku deweloperskiego.

3. Programu funkcjonalno-użytkowego inwestycji deweloperskiej.

4. Biznes planu inwestycji deweloperskiej

5. Pozyskania finansowania na realizację inwestycji w formie kredytu lub obligacji.

6. Wyboru generalnego wykonawcy i negocjacji.

Świadczymy usługi w polegającą na przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji deweloperskiej. Jest to usługa METIS GROUP kierowana do inwestorów posiadających nieruchomości budowlane ale nie koniecznie czas, aby zająć się całym procesem inwestycyjnym.

Zapraszamy do współpracy!

Gazeta wyborcza M2- rynek deweloperski Marek Krzyminski 1

Gazeta wyborcza M2- rynek deweloperski Marek Krzyminski 2

Gazeta wyborcza M2- rynek deweloperski Marek Krzyminski 3

Zrealizowaliśmy nasze cele w Alstal Grupa Budowlana

Gazeta wyborcza M2- rynek deweloperski Marek Krzyminski 2

Zrealizowaliśmy nasze cele w Alstal Grupa Budowlana. Dokładnie 1 maja dobiega końca nasza umowa polegająca na świadczeniu usług konsultingowo-biznesowo-managerskich na wyłączność dla Alstal Grupy Budowlanej (www.alstal.eu) . W trakcie pracy dla Generalnego wykonawcy, a w szczególności dla jednostki biznesowej zajmującej się  działalnością deweloperską (www.alstaldom.pl) przygotowaliśmy:

 • 2 biznes plany inwestycji deweloperskich.
 • 29 studium wykonalności inwestycji mieszkaniowych deweloperskich.
 • 3 analizy strategiczne rynku i konkurencji (prognozy popytu i podaży).
 • 2 analizy opłacalności inwestycji, analizy ryzyka w korelacji do oferowanej stopy zwrotu z inwestycji.
 • 2 strategie marketingowe.

Był to czas dynamicznego rozwoju oraz szansa spojrzenia z zupełnie innej perspektywy na rozwój strategiczny firmy. Po tym okresie współpracy jesteśmy bogatsi w nowe doświadczenia i pomysły jak skuteczniej rozwijać firmy w branży budowlanej! Po zakończeniu pracy w firmie ALSTAL wróciliśmy do dynamicznego rozwoju METIS GROUP. Nasze plany inwestycyjne zakładają rozwój działalności o obszar pozyskania finansowania na realizację inwestycji i rozwój przedsiębiorstw oraz zarządzanie procesem realizacji inwestycji budowlanych.

DORADZTWO FINANSOWE:

Pierwszy obszar rozwoju naszej działalności METIS GROUP jest jedynie oficjalnym prowadzeniem do zakresu świadczonych usług doradztwa finansowego. Od 2009 roku przygotowywaliśmy dla naszych klientów dokumenty do instytucji finansowych. Często prowadziliśmy cały proces pozyskania finansowania. Aktualnie dynamicznie zwiększamy ilość klientów, których wspieramy w tym zakresie. Naszym celem strategicznym w tym zakresie jest pozyskanie dla naszych klientów kapitału w wysokości 100 milionów złotych w 2016 roku.

ZARZĄDZANIE PROCESEM REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH:

Wprowadziliśmy nową usługę zarządzania inwestycją budowlaną od momentu jej przygotowania przez realizację, aż po oddanie do użytkowania i rozliczenie finansowe. Jest to usługa skierowana do inwestorów i osób prywatnych którzy posiadają nieruchomości budowlane  i poszukują ciekawej strategii wyjścia. W przypadku współpracy z METIS GROUP właściciel nieruchomości otrzymuje rozliczenie wartości nieruchomości i udział w zysku z inwestycji. Jest to dużo korzystniejsze rozwiązanie niż sprzedaż działki. Zapraszamy do współpracy.